Ostalo

Aktivira se Dobrovoljno vatrogasno društvo Komin

Grad Ploče, Vijeće mjesnog odbora Komin u suradnji s Vatrogasnom zajednicom Grada Ploča, organizira zbor građana koji će se održati u nedjelju 24. Ožujka u Domu kulture Komin s početkom u 15:00 sati. Tema zbora građana je aktiviranje Dobrovoljnog vatrogasnog društva Komin.

Na zbora građana bit će nazočni zamjenik gradonačelnika Grada Ploča, Zoran Majstrović, predsjednik Vatrogasne zajednice Grada Ploča Mirko Žderić i zapovjednik Vatrogasne zajednice Grada Ploča Eduard Barbir.

U pozivu se navodi: „Pozivamo sve mještane Komina zainteresirane za sudjelovanje u aktiviranju i radu Dobrovoljnog vatrogasnog društva Komin da se odazovu ovom pozivu. Mole se na odaziv i svi dosadašnji članovi i osobe koje su osposobljene obavljati poslove dobrovoljnog vatrogasca. DVD Komin je dobrovoljna, stručna, humanitarna i nestranačka udruga od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku u djelatnosti zaštite od požara koja ima temeljnu zadaću provoditi vatrogasnu djelatnost utvrđenu Zakonom o vatrogastvu, navodi se u pozivu kojeg potpisuje predsjednik vijeća mjesnog odbora Komin Jure Kraljević.


Radio Ploče