Ostalo

27. OBLJETNICA Ratni put 116. brigade Hrvatske vojske 1991.-1995.

Domovinski rat koji je hrvatskom narodu nepravedno nametnuo velikosrpski agresor 1990. – 1995. predstavlja najsvjetlije stranice novije hrvatske povijesti. U ovom ratu nemjerljiv pridonos dali su i Neretvani.

Prve legalne postrojbe u to vrijeme bile su pričuvne postrojbe MUP-a RH. Prva borbena postrojba na jugu Hrvatske bila  je „A“ satnija ZNG-a Metković, koja je ustrojena 2. lipnja 1991. Ta je postrojba bila prva postrojba iz doline Neretve koja se organizirano suprotstavila neprijatelju u njegovu napredovanju. Bila je okosnica u napadnim borbenim djelovanjima brigade, a odmah nakon prelaska u 4. gbr. 1993. sudjeluje u operaciji Maslenica  gdje postavljenu zadaću izvršava besprijekorno uz jednoga poginulog i više ranjenih pripadnika.
Poslije „A“ satnije ZNG-a formiraju se pričuvne satnije i bojne što u organizacijskom smislu nije bilo dostatno za kvalitetno izvođenje borbenih djelovanja. Odlukom ministra obrane RH Gojka Šuška od 17. studenoga 1991. ustrojena je 116. brigada HV-a.  Ustrojeno je zapovjedništvo brigade, 1. bojna u Metkoviću, 2. bojna u Opuzenu, 3. bojna u Pločama, 4. bojna (Otrićka) u Novim Selima, 6. stolačka bojna ustrojena je 6. lipnja 1992. u Blacama, a ustrojene su još i pristožerne postrojbe. Za prvoga ratnog zapovjednika 116. br. HV-a imenovan je pukovnik Nedjeljko Obradović. Početkom ratnih djelovanja na jugu Hrvatske, dijelovi, a potom i cijela brigada, uključuju se u ratne operacije na tom dijelu Republike Hrvatske i njegovu zaleđu.

Prvo borbeno iskustvo postrojbe iz doline Neretve stječu u operaciji  „Zelena tabla-Male bare“, kada je napadnut Garnizon Ploče i kada su zarobljene velike količine ubojnih sredstava i naoružanja. To naoružanje je iskorišteno za popunu 116. br. HV-a, IV. brigade ZNG-a i ostalih postrojbi HV-a poglavito u Dalmaciji.

Druga važna operacija u kojoj  je sudjelovala 116. br. HV-a je sprječavanje neprijateljskoga prodora prema dolini Neretve na području uvale Bistrina, u smjeru sjevera gdje je neprijatelj pokušao izvesti desni obuhvat snaga HV.

Dana 10. travnja 1992. odigrala se presudna bitka za dolinu Neretve u borbi za Stolove. To je prijelomni trenutak u obrani cijele doline Neretve. Tih dana 116. br. HV-a, uz pomoć dijelova IV. br. ZNG-a, 114. br. HV-a, 113. br. HV-a i dijelova još nekih postrojba slomila je kičmu neprijatelju na južnome bojištu. Neprijatelj je jakom  topničkom pripremom, a potom i napadom pješaštva i oklopništva odbačen na početne položaje, a na nekim mjestima i dalje.  Na žalost, sve postrojbe koje su sudjelovale u napadnim djelovanjima imale su poginule i ranjene branitelje, ali gubici neprijatelja u ljudstvu i tehnici bili su znatno veći.

Poslije te operacije slijede operacije oslobađanja Dubrovačkog primorja, Dubrovačkog zaleđa i Konavala u kojima su sudjelovale postrojbe iz cijele Hrvatske, a između ostalih i 116. br. HV-a.

Završetak ratnih djelovanja u Hrvatskoj, koje je najavila oslobodilačka vojno-redarstvena operacija „Oluja“, imao je na južnom bojištu upečatljiv završetak. Neprijatelj je pokušao izvesti kombinirani topničko-pješački napad na Dubrovnik i širu okolicu u uvjerenju da je većina naših snaga angažirana na jednom od smjerova u operaciji „Oluja“. Glavni smjer napada neprijatelja bio je usmjeren na područje obrane koju je izvodila 116. domobranska pukovnija HV-a (preustrojena iz 116. br. HV-a).  Na taj napad, 116. dp. HV-a i ostale postrojbe južnog bojišta žestoko su uzvratile i unatoč gubitcima u ljudstvu zadržale dostignute položaje nanijevši neprijatelju značajne gubitke, prije svega u ljudstvu. Nakon Daytonskog sporazuma Pričuvne  postrojbe Hrvatske vojske pa tako i 116. dp. HV-a demobiliziraju se i prelaze u mirnodopski ustroj.

Kroz brigadu je prošlo 6.409 branitelja, 65 branitelja je poginulo, a više stotina je ranjeno ili oboljelo.

Poginuli pripadnici 116. brigade i 116. domobranske pukovnije Hrvatske vojske

Unatoč svim nastojanjima nismo uspjeli doći do svih fotografija poginulih pripadnika 116. brigade i 116. domobranske pukovnije Hrvatske vojske. Kroz brigadu je prošlo preko 6.500 branitelja, neki su svoj ratni put nastavili u drugim postrojbama HV-a i HVO-a te kao i njihove obitelji doživjeli razne sudbine.

 • Ninoslav Abramović 1962.-1992.
 • Ante Babić 1959.-1991.
 • Darko Babić 1962.-1991.
 • Ante Batina 1971.-1992.
 • Krešimir Bebić 1974.-1992.
 • Mario Bebić 1967.-1992.
 • Adolf Beno 1941.-1992.
 • Boro Brečić 1971.-1992.
 • Stipe Buljubašić 1957.-1991.
 • Ivica Čaušević 1973.-1995.
 • Renato Čović 1972.-1991.
 • Andrija Ćurčić 1967.-1992.
 • Mate Dodig 1957.-1993.
 • Stipe Dropulić 1970.-1994.
 • Zvonko Dropulić 1972.-1991.
 • Joze Dujmović 1960.-1991.
  Jadranko Džono 1961.-1992.
 • Eugen Erjauc 1967.1992.
 • Domagoj Gabrić 1966.-1991.
 • Joško Glamuzina 1974.-1997.
 • Hrvoje Ilić 1972.-1994.
 • Mario Jadreško 1965.-1991.
 • Ivan Jelinić 1955.-1992.
 • Niko Jerković 1961.-1992.
 • Marinko Jurko 1954.-1994.
 • Jure Kelam 1963.-1992.
 • Dražen Kozina 1968.-1992.
 • Ante Kuran 1950.-1991.
 • Tomislav Lukić 1967.-1992.
 • Vice Marević 1952.-1996.
 • Stanislav Marić 1969.-1993.
 • Vlaho Maslović 1967.-1991.
 • Nikola-Alenko Mataga 1954.-1991.
 • Ivan Milanović 1958.-1992.
 • Stanko Milanović 1956.-1992.
 • Ilija Moro 1953.-1992.
 • Marijan Mustapić 1958.-1992.
 • Neven Mustapić 1970.-1991.
 • Siniša Musulin 1965.1995.
 • Mario Nikolić – Kiš 1964.-1993.
 • Mustafa Nuhanović 1956.-1992.
 • Vedran Ostojić 1972.1992.
 • Velija Obradović 1969.-1992.
 • Albin Osti 1961.-1995.
 • Ivica Petrović 1971.-1995.
 • Ante Petrušić 1965.-1995.
 • Draženko Pleše 1963.-1992.
 • Boško Previšić 1961.-1992.
 • Vica Prusac 1967.-1992.
 • Pero Puljić 1957.-1993.
 • Nikola Radić – Trle 1946.-1992.
 • Boško Raič 1970.-1992.
 • Ante Rebac 1947.-1991.
 • Luka Simat 1963.-1991.
 • Marko Stjepanović 1964.-1992.
 • Pero Šanje 1963.-1991.
 • Andin Šetka 1972.-1992.
 • Šećo Šetka 1970.-1992.
 • Šefko Šetka 1959.-1992.
 • Stipe Štrbić 1954.-1995.
 • Ante Taslak 1963.-1991.
 • Živko Vidović 1957.-1991.
 • Renato Vladimir 1969.-1991.
 • Ante Vrdoljak 1958.-1991.
 • Zvonimir Vukša 1946.-1991.
 • Tomislav Zvono 1955.-1992.

likemetkovic.hr