Ekologija

Treće ispitivanje: More u Portini i na ušću Neretve izvrsne kakvoće

Prema Programu utvrđivanja kakvoće mora na morskim plažama Dubrovačko-neretvanske županije za 2019. godinu, Zavod za javno zdravstvo Dubrovačko-neretvanske županije, obavio je treće redovno ispitivanje mora na 118 plaža u periodu od 17. do 26. lipnja 2019. godine. More na 117 plaža odgovaralo je uvjetima Uredbe o kakvoći mora za kupanje.

More na 111 plaža ocijenjeno je kao more izvrsne kakvoće, među kojima su i plaža u Portini u Baćini i plaža na ušću Neretve. More na plaži Hotela Libertas Rixos, Cavtat, Mlini u Župi dubrovačkoj i Uvala Luka u Trpnju more je bilo dobre kakvoće, dok je more na plažama Šulić i Danče more ocijenjeno zadovoljavajućom ocjenom.