Ekologija

Rezultati devetog ispitivanja kakvoće mora u Županiji

Prema Programu utvrđivanja kakvoće mora na morskim plažama Dubrovačko-neretvanske županije za 2018. godinu, Zavod za javno zdravstvo Dubrovačko-neretvanske županije, obavio je deveto redovno ispitivanje mora na 118 plaža u periodu od 03. do 10. rujna 2018. godine. Uzorci mora na svih 118 plaža odgovarali su uvjetima Uredbe o kakvoći mora za kupanje (NN 73/08).

Od ukupno 118 plaža, more na 112 plaža ocijenjeno je kao more izvrsne kakvoće. More je na plažama Molunat u Konavlima, Uvala Janska i Slađenovići u Dubrovačkom primorju, Duboka u Slivnom i Zaglavak – Trstenik u Orebiću bilo dobre kakvoće, dok je na plaži Srebreno u Župi Dubrovačkoj more bilo zadovoljavajuće kakvoće.

Detaljniji podaci dostupni su javnosti na web stranicama Ministarstva zaštite okoliša i energetike i Zavoda za javno zdravstvo Dubrovačko-neretvanske županije.


Tekst: Dubrovačko-neretvanska županija
Foto: Ploče Online