Ekologija

REDOVNO ISPITIVANJE: More je na “Mišinoj” izvrsne kakvoće

Donosimo rezultat Ispitivanja kakvoće mora od 07. kolovoza ove godine koje se izvršilo na plaži Tehnička radionica.

Prema dobivenim podacima utvrđeno je da je kvaliteta mora IZVRSNE kakvoće na navedenoj lokaciji.