Ekologija

Radionica za izradu Nacrta plana upravljanja za područje ekološke mreže Delta Neretve

neretva by franka veža

Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije trenutno je u procesu izrade Nacrta plana upravljanja za područje ekološke mreže Delta Neretve i zaštićena područja s kojima se preklapa.

Izrada spomenutog dokumenta uključuje i komunikaciju s dionicima, tj. radionice od kojih se jedna održava u suradnji sa Pučkim otvorenim učilištem u prostorijama Doma kulture Ploče.

Radionica će se održati 14. lipnja 2017.