Ekologija

Proglašenje Ušća, Modrog oka i jezera Kuti rezervatima: Šta to znači za lokalno stanovništvo?

Kako smo već ranije najavili, sutra će se održati javno izlaganje Prijedloga Uredbe o proglašavanju posebnih rezervata „Modro oko i jezero Desne“, „Ušće Neretve“ i „Kuti“, u 12 sati u Društvenom domu „Mlinište“, Mlinište 24, Mlinište.

Pogledali smo što nosi novi prijedlog Uredbe i ispitali koje su posljedice za lokalno stanovništvo koje će proisteći promjenom kategorije zaštite i djelomičnog proširenja obuhvata granice Posebnog ornitološkog rezervata Modro oko i jezero Desne, proglašavanjem Posebnog ornitološkog rezervata Kuti te proširenjem obuhvata granica Posebnog ornitološko – ihtiološkog rezervata Ušće Neretve.

Kako smo doznali, u posebnom rezervatu dopušteni su zahvati i djelatnosti koje ne narušavaju povoljno stanje močvarnih i vlažnih staništa te ugroženu i zaštićenu ornitofaunu i ihtiofaunu. Kako je i dosadašnje korištenje vodenih i močvarnih staništa na području predloženih posebnih rezervata od strane lokalnog stanovništva bilo skromno i sporadično (prvenstveno za manju poljoprivrednu proizvodnju, organiziranje fotosafarija, vožnje lađom, ribarenje…) ne očekuje se da će predmetni posebni rezervati svojim proglašenjem donijeti negativane posljedice lokalnom stanovništvu.


Rezervat Ušće

Ono što može donijeti proglašavanje predmetnih posebnih rezervata je prilika da se šire područje brendira kao područje aktivnog (hiking, biciklizam) i drugih tipova alternativnog turizma, poput birdwatchinga, fotosafarija i sl. I ovako se primjećuje povećan broj privatnih osoba i obiteljskih gospodarstava koja se bave raznim uslugama vezanim uz bioraznolikost predloženih posebnih rezervata, te se taj rast može očekivati i u budućnosti. Širenje ponude suvenira i drugih proizvoda kojima je jasno porijeklo delta Neretve, obiteljskim poljoprivrednim gospodarstavima šireg područja povećava mogućnost dodatne zarade uz njihove glavne djelatnosti.

Međutim, ograničenja koja donosi zaštita očituju se najvećim dijelom kroz potrebu ishođenja uvjeta zaštite prirode. U posebnom rezervatu potrebno je ishoditi posebne uvjete zaštite prirode u postupku izdavanja potvrda i drugih akata za građenje, odnosno dopuštenje za zahvate za koje nije potrebno ishoditi akt kojim se odobrava građenje.

Rezervat Modro oko i jezero Desne

Ovakva obveza već postoji u postupku ishođenja lokacijske dozvole za sve zahvate van građevnog područja bez obzira da li su unutar zaštićenog područja ili ne. Vlasnik ili nositelj prava ima pravo na naknadu za ograničenja kojima je podvrgnut vezano uz uporabu i korištenje zaštićenog područja.

Ograničenje se također odnosi na lov i ribarstvo, a važna je uloga lovačkih i ribolovnih udruga u suzbijanju krivolova koji predstavlja prijetnju očuvanju faune (posebice populaciji ptica).

Lov je u području predloženih posebnih rezervata zabranjen zbog direktnog narušavanja svojstava radi kojeg su zaštićeni, odnosno radi uznemiravanja i/ili ubijanja ptica.

Zbog toga će se smanjiti lovna površina već ustanovljenih lovišta na područjima predloženih posebnih ornitoloških rezervata Kuti i Modro oko i jezero Desne, kao i na dijelu proširenja Posebnog ornitološko – ihtiološkog rezervata Ušće Neretve (u njegovom već zaštićenom dijelu ni sad nema lova).

A više o ovoj temi možete saznati na javnom izlaganju Prijedloga Uredbe o proglašavanju posebnih rezervata „Modro oko i jezero Desne“, „Ušće Neretve“ i „Kuti“, koje će se održati SUTRA, 10. lipnja 2020. godine u 12 sati u Društvenom domu „Mlinište“, Mlinište 24, Mlinište.

Rezervat Kuti