Ekologija

Predstavljamo mrežnu stranicu o održivom gospodarenju otpadom Grada Ploča i Općine Gradac – „Zeleni val“

Predstavljamo mrežnu stranicu o održivom gospodarenju otpadom Grada Ploča i Općine Gradac-

 „Zeleni val“

https://zeleni-val.com/


Jedna od edukativnih aktivnosti u sklopu projekta „Provedba komunikacijske kampanje o održivom gospodarenju otpadom Zeleni val“ , koji provodi Grad Ploče u suradnji s Općinom Gradac, je izrada mrežne stranice koja je zamišljena kao glavni alat za informiranje i educiranje svih građana Ploča i Gradca o načinu gospodarenja otpadom i pravilnom postupanju s otpadom.

Mrežna stranica sadržava edukativne sadržaje, EU i nacionalnu zakonsku regulativu, lokalne propise i akte, sve upute, letke, plakate, brošure, na kojima se nalaze sve informacije o pravilnom postupanju s otpadom, kartu s bitnim lokacijama za lokalno gospodarenje otpadom, kalendar odvoza, informacije o reciklažnom dvorištu, načinu sakupljanja i odlaganja itd.

Sadrži i razne alate za korisnike, pa tako na stranici možete prijaviti lokaciju na kojoj je nepropisno odbačen otpad (divlji deponij ili otpad koji se nepropisno nalazi na javnoj površini), pregledati raspored odvoza otpada, pregledati rezultate odvojenog prikupljanja otpada, naručiti odvoz glomaznog otpada koji je 1 put godišnje besplatan za sve korisnike javne usluge, pregledati popis otpada koji se zaprima u reciklažnom dvorištu,  saznati kako organizirati akciju prikupljanja otpada, postaviti pitanje ili ostaviti primjedbu.

Jedan od alata stranice, kojim se potiče ponovna uporaba i sprječavanje nastanka otpada, je web buvljak (https://zeleni-val.com/web-buvljak/). Živimo u dobu pretjeranog konzumerizma i često kupujemo „novo“, a bacamo predmete koji su u dobrom stanju i nekome bi mogli koristiti još dosta vremena. Ako imate rabljeni predmet koji vam više ne treba i planirate ga baciti, prije nego to napravite, probajte ga pokloniti ili prodati putem web-buvljaka. Jednostavno ostavite sliku predmeta, kratki opis i kontakt.  Možete i tražiti nešto što vama treba, ili se mijenjati za predmete. Sve u svrhu reduciranja količina otpada i manje kupovanja „novoga“, jer sve što kupite jednog dana će postati otpad, a možda netko u vašoj blizini „baca“ upravo to što vama treba.

Osim mrežne stranice, na Facebook stranici Zeleni val https://www.facebook.com/zelenivalploce/ također možete pratiti korisne informacije i obavijesti te objave s web buvljaka.

Ukupna vrijednost projekta „Provedba komunikacijske kampanje o održivom gospodarenju otpadom Zeleni val“ iznosi 587.600,66 HRK, a iznos EU potpore je 479.239,11 HRK.