Ekologija

Poziv zainteresiranoj javnosti: Prezentacija na temu primjene odredbi Zakona o održivom gospodarenju otpadom

Prenosimo Poziv sa službenih facebook stranica Grada Ploča:

Grad Ploče obavještava zainteresiranu javnost kako će Ministarstvo zaštite okoliša i energetike dana 12.06.2019. u 19:00 sati, u Domu kulture Ploče organizirati prezentaciju na temu primjene odredbi Zakona o održivom gospodarenju otpadom, Odluke o redoslijedu i dinamici zatvaranja odlagališta i Dinamike zatvaranja odlagališta neopasnog otpada na području Republike Hrvatske.