Ekologija

Peto redovno ispitivanje mora Zavoda za javno zdravstvo DN županije: More na plaži Portina i na Ušću Neretve izvrsne kakvoće

Prema Programu utvrđivanja kakvoće mora na morskim plažama Dubrovačko-neretvanske županije za 2018. godinu, Zavod za javno zdravstvo Dubrovačko-neretvanske županije, obavio je peto redovno ispitivanje mora na 118 plaža u periodu od 09. srpnja do 20. srpnja 2018. godine. More na 116 plaža odgovaralo je uvjetima Uredbe o kakvoći mora za kupanje (NN 73/08). Tijekom petog ispitivanja, 09.07.2018. utvrđeno je kratkotrajno onečišćenje mora na plaži Hotela Plat u Župi dubrovačkoj i plaži Hotela Rixos Libertas u Dubrovniku.

More na plaži Portina i na Ušću Neretve ocijenjeno je kao more izvrsne kakvoće.

Na plaži Hotela Plat uzorkovani su dodatni uzorci mora za kupanje 10. i 11.07.2018. Rezultati ispitivanja udovoljavaju uvjetima Uredbe o kakvoći mora za kupanje (NN 73/08), što upućuje na prestanak kratkotrajnog onečišćenja.


Na plaži Hotela Rixos Libertas uzorkovani su dodatni uzorci mora za kupanje od 10. do 19. 07. 2018. Rezultati ispitivanja od 16. do 19. 07. 2018. udovoljavaju uvjetima Uredbe o kakvoći mora za kupanje (NN 73/08), što upućuje na prestanak kratkotrajnog onečišćenja.

Od ukupno 118 plaža, more na 112 plaža ocijenjeno je kao more izvrsne kakvoće. More na plaži Hotela Epidaurus u Cavtatu, plaži Prapratno u Općini Ston i Smokovjenac u Župi dubrovačkoj je bilo dobre kakvoće, dok je more na plaži Mlini i Srebreno u Župi dubrovačkoj te u Kobašu u Općini Ston ocijenjeno zadovoljavajućom ocjenom.

Detaljniji podaci dostupni su javnosti na web stranicama Ministarstva zaštite okoliša i energetike i Zavoda za javno zdravstvo Dubrovačko-neretvanske županije. Tako se na adresama http://www.izor.hr/kakvoca/ ili http://www.zzjzdnz.hr/ mogu vidjeti ocjene kakvoće prikazane obojanim kružnim simbolima i to plavim (izvrsna), zelenim (dobra), žutim (zadovoljavajuća) i crvenim (nezadovoljavajuća) na Google maps podlogama, kao i brojne popratne informacije (npr. temperature zraka i mora, slanost, smjer vjetra). Rezultati utvrđivanja kakvoće mora upisuju se u bazu podataka odmah nakon završetka analize.

 

U prilogu:

– izvješće o ispitivanjima kakvoće mora u periodu od  09. do 20. srpnja 2018. godine