Ekologija

NAKON PRIJAVE: Iz Dubrovačko-neretvanske županije poručuju kako je projekt Centra Lučino razdolje pregledala Europska Komisija

Nakon što su predstavnici Inicijative Pravo na zavičaj i stranke Srđ je Grad zbog sumnje u nepravilnosti prilikom prijave projekta Centra za gospodarenje otpadom (CGO) Lučino razdolje za sredstva iz EU fondova, prijavili slučaj JASPERS-u i OLAF-u, zatražen je komentar župana dubrovačko- neretvanskog Nikole Dobroslavića.

Iz Dubrovačko- neretvanske županije na navedene tvrdnje odgovaraju:

– Postoji samo jedna Studija izvodljivosti za projekt CGO Lučino razdolje koja je po završetku izrade, odnosno prijenosu autorskih prava na županijsku Agenciju za gospodarenje otpadom, još u veljači ove godine javno objavljena na stranicama Dubrovačko- neretvanske županije. Od tada je naravno dostupna cjelokupnoj javnosti, pa tako i raznim udrugama i/ili političkim strankama. Miješani komunalni otpad vozit će se na odlagališta koji imaju odgovarajuće dozvole do završetka Centra, odnosno do isteka tih dozvola. U usvojenoj Studiji izvodljivosti koju je provjeravao i Jaspers kao tijelo Europske komisije, iskazani su svi očekivani troškovi vezani uz projekt Centra i dostupni su svima zainteresiranima – glasi dobiveni odgovor.


Inače, Pravo na zavičaj i Srđevci tvrde da su razotkrili netočne podatke iz Studije izvedivosti te da, jednako kao i stručnjaci koje su kontaktirali, ne dvoje kako je odabirom lokacije CGO-a ugrožena budućnost uzgoja svjetski prepoznatljivog i zaštićenog uzgoja kamenica u Malostonskom zaljevu. Ustvrdili su da će uz ekološki rizik, novci biti bačeni u neodrživi i projekt koji će stalno stvarati gubitke, te da se projekt temelji na netočnim procjenama količina otpada na području naše županije. Ustvrdili isu kako su količine otpada zapravo znatno manje od očekivanih 20.000 tona i da će cijena zbrinjavanja otpada biti znatno veća od najavljene jer će CGO Lučino razdolje stvarati godišnji gubitak veći od 600 tisuća eura, što će građani morati pokriti iz svog špaga.

Podnositelji prijave tvrde da se zbog nepostojanja sustava odvojenog prikupljanja otpada neće ispuniti direktive EU, a posebno su naglasili kako se Studija izvedivosti temelji na naručenom istraživanju kojim tvrde da voda iz CGO ne završava u u Malostonskom zaljevu te tako zaobišli pokazatelje studije prof.dr. Josipa Šimunića iz 2008. koji je dokazao da podzemne vode Center povezuju s Malostonskim zaljevom, slanskim akvatorijem i područjem Zažablja. Ustvrdivši da će CGO Lučino razdiolje uništiti školjkarstvo, Srđevci i Pravo na zavičaj su ustvrdili kako Sudiju izvedivosti uporno traže godinama i da je nisu dobili ni putem prava na pristup informacijama, a nije je uspio dobiti ni saborski Odboru za zaštitu okoliša.

Podsjetimo, koncem lipnja je u Slanome potpisan Ugovor o sufinanciranju provedbe projekta Centra za gospodarenje otpadom Dubrovačko- neretvanske županije Lučino razdolje. Prema ugovoru, država će posredstvom Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za gradnju budućeg Centra izdvojiti kapitalnu pomoć od 81,009 milijuna kuna. CGO Lučino razdolje bit će na površini od 34,4 hektara, samo 1 km zapadno od Trnovice. Gradi se u svrhu integralnog gospodarenja otpadom s područja pet gradova i 17 općina najjužnije hrvatske županije. CGO je planiran kao sustav građevina i uređaja za obradu i zbrinjavanje otpada tako da će imati postrojenje za mehaničko- biološku obradu otpada, više zgrada i pretovarnih stanica. niz postrojenja za obradu otpadnih voda te odlagalište za ostali otpad.

EU će i izgradnji centra sudjelovati s 286 milijuna kuna, odnosno sa skoro 30 milijuna eura. Prema usvojenom hodogramu, do kraja godine će izabrani izvođač dovršiti glavni odnosno izvedbeni projekt te ishoditi građevinsku dozvolu. Prigodom potpisa ugovora o sufinanciranju, CGO-a, direktor AGO d.o.o. Josip Bačić i čelnik agencije koja je nositelj izradnje CGO “Lučino razdolje” najavio je kako će početak izgradnje uslijediti do lipnja 2021. godine, dok se završetak radova očekuje do kraja 2022. godine.

Što je CGO Lučino razdolje?

Projekt Lučina razdolja predviđa da će cijelo područje CGO-a u odnosu na okoliš biti u tzv. vakuumu, što znači da će biti omogućena dostatna ventilacija, uklanjanje prašine i smrada da bi se spriječio bilo kakav oblik onečišćenja okoliša.

Posebno se to odnosi na pokretnu traku za otpad: bit će sa svih strana zatvorena. Sve do hale za prihvat i mehaničku obradu otpada. Područje prihvata otpada omogućit će laki utovar i istovar, vizualnu inspekciju i uklanjanje neprikladnog otpada uz uvjet neraspršivanje otpada u okolini i otklon rizika zagađenja tla, što se posebno odnosi na nezagađenje podzemnih voda tijekom obrade otpada. Inače, nakon prihvata otpad će se transportirati do tzv. otvarača vreća s otpadom, a potom sve ide do pokretne trake kojom se otpad prebacuje na daljnu obradu. Nakon mehaničke slijedi bioološka obrada otpada unutar koje će biti radni dio, osam komora za aerobnu digestiju i bazen tehnološke vode te pet komora za naknadnu aerobnu, obradu odnosno aerobnu stabilizaciju. Predviđen je i membranski spremnik plina.

Ostaci mehaničke i biološke obrade komunalnog otpada odvozit će se na odlagalište neopasnog otpada, a na odlagalištu inertnog otpada ostaci obrade građevnog materijala. Naime, u zoni prihvata i obrade građevnog otpada planirana je obrada svih vrsta građevnog otpada: običnog i armiranog betona, kamena, asfalta, cigle, crijepa i žbuke te materijala iz iskopa.

Dubrovački vjesnik