Ekologija

More na Ušću i Portini izvrsne kakvoće!

Prema ispitivanjima kakvoće mora, koja provodi Institut za oceanografiju i ribarstvo, na lokacijama Ušće i Portina, napravljenima 26. srpnja ujutro, obje lokacije dobile su izvrsnu ocjenu.

Ovo je zasigurno dobra vijest za sve veći broj kupača koji se kupaju na području Grada, budući da je prema mjerenju od 11. srpnja kakvoća na Ušću bila zadovoljavajuća (Portina izvrsna), a za razliku od prethodnih godina, za kupalište u Portini očekujemo napokon da i na godišnjoj razini bude ocijenjeno ukupnom izvrsnom ocjenom.