Ekologija

More na ušću izvrsne, a u Portini dobre kakvoće

Prema Programu utvrđivanja kakvoće mora na morskim plažama Dubrovačko-neretvanske županije za 2019. godinu, Zavod za javno zdravstvo Dubrovačko-neretvanske županije obavio je prvo redovno ispitivanje mora na 118 plaža u periodu 20. do 31. svibnja 2019. godine.

Uzorci mora na svih 118 plaža odgovarali su uvjetima Uredbe o kakvoći mora za kupanje. Od ukupno 118 plaža, more na 114 plaža ocijenjeno je kao more izvrsne kakvoće, dok je na plažama Mlini i Smokovjenac u Župi dubrovačkoj, Trstenica u Orebiću i Portina u Pločama more bilo dobre kakvoće.

Detaljniji podaci dostupni su javnosti na web stranicama Ministarstva zaštite okoliša i energetike i Zavoda za javno zdravstvo Dubrovačko-neretvanske županije.


Radio Ploče