Ekologija

LIDERI U RECIKLIRANJU: Krenuli smo kao startup kreditom HBOR-a, a danas…

Tijekom godine u domaćinstvima nastaju različite otpadne tvari koje su štetne za ljudsko zdravlje te opasne za okoliš, a ista stvar vrijedi i za poduzeća koja opasni otpad u velikim količinama moraju zbrinuti. To su prije svega otpadne baterije, otpadna ulja, boje, lakovi, otapala, stari lijekovi i razne kemikalije koje su deklarirane kao opasni otpad. Međutim, za Premifab, prvu tvrtku u Hrvatskoj čija je primarna djelatnost regeneracija otpadnih otapala i materijalnu oporabu opasnog otpada to nije problem.

Igor Podravac kao jedan od tri suosnivača Premifaba i direktor razvoja poslovanja komentira kako su postali prva tvrtka u ovom dijelu Europe koja se bavi ovom vrstom regeneracije opasnog otpada.

„Igor Oreški, Dominik Mahnić i ja kao suosnivači uvidjeli smo novu nišu koja dosad nije bila iskorištena. Stvar je u tome što su prije našeg dolaska na tržište tvrtke predavale otpad trećim osobama koje za to nisu imali rješenje, znanje niti tehnologiju – oni su otpad odvozili uglavnom u Austriju na spaljivanje. Međutim, spaljivanje je u hijerarhiji gospodarenja otpadom daleko ispod naših procesa koji se pak nalaze na vrhu piramide gospodarenja otpadom.“, objašnjava Podravac. Novi život: od proizvodnje do regeneracije Otpadna otapala su ograničeni resursi koji se mora zbrinuti kao opasni otpad. To su najčešće organska otapala, od etanola, acetona do heksana. Najčešći način kako se otpadna otapala zbrinjavaju je termičkom obradom, a to znači da se vrijedne sirovine gube, a okoliš opterećuje.


Za razliku od spaljivanja koje uništava otpad, Premifab koristi procese regeneracije otpada. Konkretno, zbrinjavaju opasni industrijski otpad, recikliraju ga pa regeneriraju natrag na tržište kao proizvod koji se opet može koristiti. Tako otpad prestaje biti otpadom te dobiva korisnu svrhu i novu upotrebu. „Bavimo se R2 postupkom regeneracije. Dakle, uzimamo od raznih visokih industrijskih i tehnoloških tvrtki iz Hrvatske njihov proizvodni otpad. Zatim ga dovodimo na analizu. Imamo za to i laboratorij.“, govori Igor Podravac. Stručnjaci iz Premifaba uspijevaju preko 95 posto otpada vratiti u industriju. Za to koriste složene procese tehnološke obrade kojim se otpadna otapala vraćaju u „život“. Takva oporabljena otapala na tržištu su najčešće jeftinija od prvotnih sirovina te sva ispunjavaju stroge standarde kvalitete čime zadovoljavaju svojstva prvotnih i originalnih materijala.

Certifikati i velika priznanja „Naša tvrtka je prva i jedina u Hrvatskoj koja ima akreditirani laboratorij za metode i analize materijala koji ulaze u proces regeneracije. Dobili smo i akreditaciju krajem godine od Hrvatske akreditacijske agencije. Radimo s firmama kojima je vrlo važno što se radi s njihovim otpadom stoga zato i imamo stroge kriterije i sustave praćenja i kontrole kvalitete otpada.“, nadodaje Podravac.

Premifab sa sjedištem u Svetoj Nedelji djeluje u skladu sa snažnim EU propisima o gospodarenju otpada. Posjeduju i EMAS certifikat, europski certifikat najvišeg stupnja zaštite okoliša te ISO 9001 i 14001 standard. Tvrtka je stvorila jasnu viziju i strategiju kako bi postali kemijska tvrtka s najvišim standardom gospodarenja opasnim otpadom u ovom dijelu Europe. „Imamo negativni C02 otisak i to je jedna od glavnih odlika zašto smo dobili EMAS certifikat. Negativni smo zato što otapala koja dođu kod nas na regeneraciju s vrlo malo utroška energije vraćamo u proces. Za proizvodnju jedne tone takvih vrsta otapala, tvornice proizvode i do pet tona ugljikova dioksida.“, komentira Igor Podravac, suosnivač Premifaba. Otpad sve veći problem Dok otpad sve više zabrinjava stanovnike Europe, zakonodavstvo Europske unije postavilo je ambiciozne ciljeve. Naime, predstavljanjem okvirne direktive o otpadu cilj je spriječiti proizvodnju otpada što je više moguće te ga nanovo upotrijebiti kao dodatni resurs. Tim potezom utjecalo bi se na smanjenje otpada i koncentracija odlagališta otpada.

Poznato je da loše upravljanje otpadom pridonosi sve izraženijim klimatskim promjenama i onečišćenjem zraka, a to posljedično utječe na globalni ekosustav. Međutim, otpad predstavlja i gospodarski gubitak i teret za društvo. Upravljanje otpadom je skupo, a njegovim recikliranjem on postaje zapravo resurs.

Kružno gospodarstvo tako je jedan od krucijalnih poteza kojim Europska unija želi izbalansirati proizvodnju i novu upotrebu otpada kao obnovljivi resurs do 2050. godine. S tim potezima Europa želi postati resursno učinkovita i sve zelenija te uštedjeti energiju i prekomjerno iskorištavanje resursa. Cilj je optimizirati uporabu sirovina i potpunog iskorištavanja resursa ugrađenih u otpad.

Trud tvrtke Premifab prepoznala je i Europska grupa oporabitelja otapala (ESRG), akreditirana organizacija pri Europskoj agenciji za kemikalije čiji je Premifab član od travnja 2019. godine. Iako je ova tvrtka osnovana tek prije četiri godine, prošle godine usprkos pandemiji narasla je čak za 44 posto te je jedna od rijetkih koja krizu nije ni osjetila.

Sadržaj omogućio HBOR.

Večernji list

Možda ti se sviđa

Ekologija

Udruga Škanj u promociji Ploča kao “pet friendly” grada

Upravni odbor Zaklade „Kajo Dadić“ na svojoj sjednici održanoj 23.11. 2015. godine donio je Odluku o odobravanju financijske potpore građanskoj
Ekologija

HEP spašava sove ušare

Nakon čestih stradavanja sova ušara na dalekovodima u dolini Neretve, reagirao je HEP te je postavljena zaštita na stupovima dalekovoda