Ekologija

KAKVOĆA MORA: Na Ušću dobra, u Portini zadovoljavajuća

Temperature zraka su u posljednjem tjednu izrazito visoke, pa i rekordne za prvu polovicu lipnja, što je utjecalo na temperaturu mora koja je sada već prešla 20°C.

Zavod za javno zdravstvo proveo je 7. lipnja ispitivanje kakvoće mora na plažama od Ploče do Kleka. Prema dostupnim podacima, kakvoća mora je izvrsna, izuzetak su plaže na Ušću i u Kleku gdje je kvaliteta dobra, te u Pločama (Portina) gdje je zadovoljavajuća.

Više detalja o kvaliteti mora možete pogledati na mrežnoj stranici baltazar.izor.hr


likemetkovic.hr