Ekologija

KAKVOĆA MORA: Na plaži Portina dobre kakvoće, dok je more na plaži Ušće Ploče (Kominsko Ušće) zadovoljavajuće

Prema Programu utvrđivanja kakvoće mora na morskim plažama Dubrovačko-neretvanske županije za 2018. godinu, Zavod za javno zdravstvo Dubrovačko-neretvanske županije obavio je četvrto redovno ispitivanje mora na 118 plaža u periodu od 28. lipnja do 5. srpnja 2018.

Od ukupno 118 plaža, more je na 115 plaža dobilo ocjenu izvrsno.

Kakvoća mora je na plažama od Ploča do Kleka mjerena 29 lipnja. Toga je dana na plažama Opuzensko Ušće, Blace, Duba, Komarna, Duboka i Klek more bilo izvrsne kakvoće, a na plaži Portina u Pločama dobre kakvoće, dok je more na plaži Ušće Ploče (Kominsko Ušće) zadovoljavajuće kakvoće.


Detaljniji podaci dostupni su javnosti na mrežnoj stranici Instituta za oceanografiju gdje se mogu vidjeti ocjene kakvoće prikazane obojanim kružnim simbolima i to plavim (izvrsna), zelenim (dobra), žutim (zadovoljavajuća) i crvenim (nezadovoljavajuća) na Google maps podlogama, kao i brojne popratne informacije (npr. temperature zraka i mora, slanost, smjer vjetra).