Ekologija

Javna tribina o održivom gospodarenju otpadom “Zeleni val”

GRAD PLOČE i OPĆINA GRADAC VAS POZIVAJU NA JAVNU TRIBINU O ODRŽIVOM GOSPODARENJU OTPADOM
koja će se održati u Mini art dvorani Doma sportova Ploče,
12. veljače u 9:30 h

PROGRAM:

✅ 9:30-9:35 UVODNA RIJEČ


✅ 9:35- 9:50 PREZENTACIJA:
Trenutna situacija s otpadom u Pločama i Gradcu i planirani način gospodarenja otpadom- uspostava prikupljanja otpada „od vrata do vrata“, nova Uredba o gospodarenju komunalnim otpadom, naplata otpada po količini- što to znači za korisnike?
-Goran Štrbić, direktor Komunalnog održavanja

✅9:50-10:05 PREZENTACIJA:
„Odgovorno odlaganje otpada – osobni doprinos uspostavi kružne ekonomije“, razlozi prelaska na kružnu ekonomiju i uloga gospodarenja otpadom u prelasku na kružnu ekonomiju, prednosti odvajanja otpada, sagledavanje globalnog problema zagađenja otpadom (utjecaj na okoliš i ekonomiju) i važnosti osobnog doprinosa mitigaciji tog problema, promjena stavova prema otpadu i promjena ekonomske paradigme u skladu s hijerarhijom održivog gospodarenja otpadom.
-Nives Rogoznica, edukatorica u području gospodarenja otpadom, „Eko-Zadar“

✅10:05-10:20 PREZENTACIJA:
Praktični načini razdvajanja otpada, problem jednokratne plastike, ponovna upotreba predmeta, sprječavanje nastanka otpada i Zero waste pokret – primjeri dobre prakse
-Atana Grbić-Martinović, edukatorica u području gospodarenja otpadom, „Eko-Zadar“

✅10:20-10:35 PREZENTACIJA:
Kućno kompostiranje: načini kućnog kompostiranja i praktični savjeti za kompostiranje u kući/stranu (u posudi) i u vrtu (na otvorenom)
-Cvijeta Biščević, permakulturna dizajnerica, edukatorica u području kompostiranja

✅10:35-10:45 -PREDSTAVLJANJE PROJEKTA „PROVEDBA KOMUNIKACIJSKE KAMPANJE o održivom gospodarenju otpadom ZELENI VAL“:
-IZLOŽBA PREDMETA PONOVNE UPORABE, Udruga „Eko Zadar“, lutkarica Božena Delaš

✅10:45-11:00 Rasprava i pitanja sudionika/ca
-moderatorica Nives Rogoznica, „Eko-Zadar“

Javna tribina se održava u sklopu projekta „Provedba komunikacijske kampanje o održivom gospodarenju otpadom Zeleni val“ koji sufinancira EU iz Kohezijskog fonda.