Ekologija

ISPITIVANJE KAKVOĆE MORA: Ušće i Mišina izvrsne kakvoće, Portina dobra

Prema Programu utvrđivanja kakvoće mora na morskim plažama Dubrovačko-neretvanske županije za 2022. godinu,  Zavod za javno zdravstvo Dubrovačko-neretvanske županije obavio je treće redovno ispitivanje mora na 121 plaži u periodu od 13. do 26. lipnja 2022. godine.

Uzorci mora na svih 121 plaža odgovarali su uvjetima Uredbe o kakvoći mora za kupanje (NN 73/08).

More je na 117 plaža ocijenjeno kao more izvrsne kakvoće, a na dvije plaže dobrom ocjenom.  Na plažama Hotel Park na Korčuli i Trstenik na Pelješcu more je ocijenjeno  zadovoljavajuće.   


Detaljniji podaci dostupni su javnosti na web stranicama Ministarstva zaštite okoliša i energetike i Zavoda za javno zdravstvo Dubrovačko-neretvanske županije. Tako se na adresama http://baltazar.izor.hr/plazepub/kakvoca ili http://www.zzjzdnz.hr/ mogu vidjeti ocjene kakvoće prikazane obojanim kružnim simbolima i to plavim (izvrsna), zelenim (dobra), žutim (zadovoljavajuća) i crvenim (nezadovoljavajuća) na Google maps podlogama, kao i brojne popratne informacije (npr. temperature zraka i mora, slanost, smjer vjetra). Rezultati utvrđivanja kakvoće mora upisuju se u bazu podataka odmah nakon završetka analize.

Obzirom da na Gradskoj plaži u Pločama postoji zabrana kupanja od 2006. godine, te prema Uredbi ista plaža nije u Programu ispitivanja za 2022. godinu, Zavod je sukladno ugovorenim obvezama s Dubrovačko–neretvanskom županijom obavio dodatna ispitivanja kakvoće mora na navedenoj plaži 15. lipnja 2022. godine, čije rezultate dostavljamo u privitku.