Ekologija

IMA LI NADE ZA NAS??

IMA LI NADE ZA NAS??

Novi izložbeni primjerci nečijeg otpada po gradu 😔

Za one koji teško shvaćaju kako pravilno postupati s otpadom:


Zabranjeno je odlagati glomazni otpad na javnim površinama‼️

Gdje s glomaznim otpadom?

1. Naručite kontejner za glomazni otpad (baju):

Odvoz glomaznog otpada

*Kontejner se dovozi na Vašu adresu, a svaki korisnik javne usluge prikupljanja otpada, ima pravo na 1 besplatan odvoz godišnje

2. Dovezite otpad u reciklažno dvorište:

📌Lokacija reciklažnog:
https://goo.gl/maps/WmUM18BAwLKEPczn9

U reciklažnom dvorištu otpad se zaprima besplatno od fizičkih osoba i možete ga dovesti neograničeni broj puta.

RADNO VRIJEME:

ponedjeljak, srijeda i petak: 07:00 – 14:00

utorak i četvrtak: 14:00 – 19:00

subota: 07:00 – 12:00

Reciklažno dvorište

Ako imate bilo kakve informacije o počiniteljima ovih ili budućih nedjela, javite se komunalnim redarima:

KOMUNALNO REDARSTVO
Tel. (020) 414-480

Fax. (020) 679-908

KOMUNALNI REDARI

Stanko Matić

Zoran Bubičić

Mob. 099 225 6414

Mob. 099 529 4515

♻️✌️🙏