Ekologija

Gradovima i općinama za edukaciju građana o gospodarenju otpadom 47,2 milijuna kuna

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike objavilo je javni poziv za EU sufinanciranje provedbe programa izobrazno-informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom, odnosno kampanje kojima će građane educirati o odgovornom postupanju sa otpadom

Kao što je već poznato, Hrvatska je – sukladno EU Direktivi o odlagalištima otpada – preuzela obvezu da će do 2020. godine na razini cijele države osigurati pripremu za ponovnu uporabu i recikliranje 50% otpada koji se odnosi na PET ambalažu, metal, papir te staklo. U stručnom blogu o EU fondovima koji za naš portal piše Mirjana Samardžić Novoselec, istaknuto je kako je u Hrvatskoj 2015. godine stopa recikliranja navedenog otpada iznosila samo 25%, a u 2016. godini tek 27%, što je jasan pokazatelj za zabrinutost. Kako bi se jedinicama lokalne samouprave (JLS) osigurala pomoć oko izgradnje potrebne infrastrukture, financiranje je predviđeno Operativnim programom Konkurentnost i kohezija 2014 – 2020, a sukladno tome, početkom 2017. godine Ministarstvo zaštite okoliša i energetike objavilo je javni poziv Građenje reciklažnih dvorišta putem kojeg se gradovima i općinama pruža potpora za provedbu aktivnosti izgradnje i opremanja reciklažnih dvorišta. Navedenim Pozivom tako je osigurano 144,5 milijuna kuna.

Kako bi se gospodarenje otpadom dovelo na razinu sukladno onoj iz Direktive, na samom početku 2018. godine, točnije danas, 15. siječnja, raspisan je javni poziv Provedba Programa izobrazno-informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom, kojem je temeljni cilj pružanje potpore gradovima i općinama, a u obliku dodjele bespovratnih sredstava koja će se koristiti za provedbu izobrazno-informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom. Također, financiranje je predviđeno Operativnim programom Konkurentnost i kohezija 2014 – 2020. Jedinicama lokalne samouprave na raspolaganju je 47,2 milijuna kuna, a sama dodjela sredstava započinje zaprimanjem prvog projektnog prijedloga. Projektni prijedlozi mogu se podnositi od 15. veljače 2018. godine, a s krajnjim rokom dostave projektnih prijedloga do 1. veljače 2019. ili do iskorištenja sredstava.


Naime, sukladno Programu izobrazno-informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom – kojim je jasno istaknuto kako „građanima i dalje nedostaju osnovne informacije o gospodarenju otpadom“ – ovaj Poziv gradovima i općinama na izvrstan način može olakšati pristup građanima, tj. upoznati ih s konceptima upravljanja otpadom na održiv i ekonomičan način.

Tako će gradovi i općine svojim stanovnicima moći približiti održivo gospodarenje otpadom putem različitih informativnih aktivnosti koje će najvećim dijelom biti financirane europskim sredstvima (brošure, letci i plakati za sprječavanje nastanka otpada te odgovorno postupanje s istim, specijalizirane radijske i TV emisije, javne edukacije i tribine, kao i radionice za djecu, itd.).

Isto tako, treba napomenuti kako je ovim Pozivom predviđeno da projekt provođenja izobrazno-informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpada obuhvaća područje s više od 10 tisuća stanovnika, što bi značilo da se manji gradovi i općine na Poziv prijavljuju tako da se udruže s nekim od ostalih te tako, zajedno, „obuhvate“ više od 10 tisuća stanovnika.

Za potrebe ovog Poziva, jedinice lokalne samouprave dijele se na četiri kategorije i Grad Zagreb (1. kategorija: do 10 tisuća stanovnika, 2. kategorija: 10-40 tisuća stanovnika, 3. kategorija: 40-100 tisuća stanovnika, 4. kategorija: više od 100 tisuća stanovnika). Naime, na ovaj su način jedinice lokalne samouprave 1. kategorije prisiljene na udruživanje (s bilo kojom JLS, nevezano uz kategoriju), kako bi osigurala bespovratna sredstva temeljem obog Poziva. Minimalni i maksimalni iznosi također su unaprijed definirani – tako je za 2. kategoriju najniži dopušteni iznos bespovratnih sredstava 250 tisuća kuna, a najviši 500 tisuća, za 3. kategoriju najniži 500 tisuća, najviši 1,2 milijuna kuna, te za 4. kategoriju kojoj je najniži iznos 1,5 milijuna kuna, a najviši 2,5 milijuna kuna. Najniži dopušteni iznos bespovratnih sredstava koji može biti dodijeljen gradu Zagrebu iznosi 2,5 milijuna kuna, dok je najviši 3,6 milijuna kuna bespovratnih sredstava.

Na ovaj bi način, nakon osiguravanja nužne infrastrukture za gospodarenje otpadom, jedinice lokalne samouprave bile u mogućnosti dodatno utjecati na potrebno podizanje svijesti o upravljanju otpadom na održiv i ekonomičan način, što bi u konačnici trebalo rezultirati i približavanju te dostizanju razine koja je propisana EU Direktivom.