Ekologija

[FOTO] Uklonjeni objekti i azbestne ploče iz “tehničke”

Dana 26. travnja pristupilo se uređenju prostora tehničke radionice u Pločama. Uređenje se sastoji od konačnog uklanjanja objekta u bivšoj tehničkoj radionici, limenih hangara, i drugih tvrdih objekta koji su već godinama izvan uporabe. Radovima prethodi uklanjenje azbestniH pokrovnih ploča koje će se zbrinuti na za to zakonski propisani način.

Rušenju su pristupili pripadnici Hrvatske vojske i poduzeća Jadran sirovina iz Ploča, a ističemo ulogu Hrvatske vojske koja se u potpunosti angažirala na radovima bez ikakve naknade.

Odmah po uklanjanju objekta iz bivše tehničke radionice pristupit će se uređenju prostora na način da će se većim dijelom dužine obale izvesti kupališna zona koja će se potom nasuti prikladnom kamenom granulacijom.


Svi radovi se izvode sa ciljem uređenja kupališne zone kao i priprema za izgradnju buduće Luke nautičkog turizma u Pločama.