Ekologija

FOTO: Uklonjen je otpad s ilegalnog odlagališta u Rogotinu

Danas je izvršen posao uklanjanja otpada s ilegalnog odlagališta kod mosta u Rogotinu, obavjestio je gradonačelnik Mišo Krstičević na svojim službenim stranicama.

“Problematika odlagališta nastalog ilegalnim odlaganjem otpada na dijelu k.č. 3728, k.o. Komin i dijelu k.č. 1935/1, k.o. Komin, javno vodno dobro pod upravljanjem Hrvatskih voda, je kontinuirano prisutna, a najnovija epizoda je napokon okončana, jedinim mogućim ispravnim putem.

Grad Ploče je još 12. lipnja 2019. godine reagirao jedinim mogućim i ispravnim postupkom, a to je bilo izdavanje Rješenja Hrvatskim vodama – Vodnogospodarskoj ispostavi za mali sliv “Neretva – Korčula” o oklanjanju otpada s već spomenutog deponija, obzirom da se isti nalazi unutar područja pod ingerencijom Hrvatskih voda. Obzirom da Hrvatske vode nisu imale formiranu financijsku stavku za uklanjanje otpada na česticama koje su pod njihovom ingerencijom, ista je osigurana i pristupilo se postupku uklanjanja.


Ilegalno odložen otpad koji je sadržajno ostatak konvencionalne poljoprivredne proizvodnje, miješani komunalni otpad i glomazni otpad je u cijelosti uklonjen i to je ono što je dobro.

Dragi sugrađani, u priloženim fotografijama možete vidjeti kako je izgledalo ovo divlje odlagalište prije nego je otpad uklonjen.

Loše je u cijeloj ovoj priči što su ilegalna odlagališta sve učestalija pojava i gore navedeno ilegalno odlagalište nije izuzetak na području grada Ploča. Neodgovorni pojedinci, uz kontinuirano prisutnu edukaciju organiziranu od strane Grada Ploča i Komunalnog održavanja kroz provedbu projekta „Zeleni val“, i dalje postupaju nesavjesno, pritom devastirajući njihovu okolinu i rušeći kvalitetu življena.

Odložiti miješani komunalni otpad u prirodu je krajnje iracionalan potez jer svi građani grada Ploča imaju osigurane posude za odlaganje miješanog komunalnog otpada. Isto tako, glomazni otpad je moguće odložiti na novoizgrađeno reciklažno dvorište u Pločama, a uz sve navedeno, fizičke osobe korisnici usluge odvoza otpada imaju jedan put godišnje besplatan odvoz posudom od 5 m3, naravno ukoliko isti i zatraže.

Stoga želim pohvaliti sve građane grada Ploča koji zbrinjavanju vlastitog otpada pristupaju odgovorno jer to je jedini put kojim možemo osigurati bolju perspektivu i čist okoliš budućim generacijama.

S druge strane, neodgovorne pojedince molim da s praksom neodgovrnog odlaganja napokon prekinu jer svojom „slobodom“ nesavjesnog odlaganja ugrožavaju prave slobode svih građana grada Ploča koji postupaju savjesno.

Budimo dobar primjer našoj djeci” – napisao je danas pločanski gradonačelnik. Objavljujemo i pripadajuće fotografije.

Možda ti se sviđa

Ekologija

Udruga Škanj u promociji Ploča kao “pet friendly” grada

Upravni odbor Zaklade „Kajo Dadić“ na svojoj sjednici održanoj 23.11. 2015. godine donio je Odluku o odobravanju financijske potpore građanskoj
Ekologija

HEP spašava sove ušare

Nakon čestih stradavanja sova ušara na dalekovodima u dolini Neretve, reagirao je HEP te je postavljena zaštita na stupovima dalekovoda