Ekologija

EVIDENCIJA LOKACIJA ODBAČENOG OTPADA: I ti možeš prijaviti lokaciju divljeg odlagališta

https://eloo.haop.hr/public/otpad/pregled

Evidencija lokacija odbačenog otpada, stranica na kojoj možete prijaviti lokacije divljih odlagališta. Prijave se proslijeđuju komunalnim redarima.

Na našem području prijavljeno je već par lokacija. Ima ih i više, ali ove su zasad u sustavu.


Sustav ELOO izradilo je i vodi Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja. Lokacije na kojima se nalazi odbačeni otpad mogu prijaviti i građani, ali konačne podatke vidljive u sustavu i na karti unijeli su i potvrdili komunalni redari. Sukladno članku 137. stavku 3. Zakona o održivom gospodarenju otpada (NN 94/13, 73/17, 14/19) kojim je definiran sadržaj i način vođenja informacijskog sustava gospodarenja otpadom, sastavna komponenta informacijskog sustava je aplikacija za evidenciju podataka o lokacijama odbačenog otpada.