Ekologija

ERK Periska: Čišćenje podmorja u Portini

Jučer 25.05.2016. je održana ekološka akcija čišćenja podmorja u uvali Portina – Baćina, u organizaciji ERK ”Periska” Ploče i mjesnog odbora iz Baćine.

U akciji je sudjelovalo dvadesetak ronioca na dah i s autonomnim ronilačkim aparatom, članova ERK ”Periska” Ploče, REK ”Hvidra” Split i ŠREK ”Vidra” Ljubuški. Uz izostanak pomoći lokalnog stanovništva i podrške brodicama, ipak je izvađena veća količina sitnog i krupnog otpada, ponajviše staklenih i plastičnih boca i guma.

Tekst i fotografije: ERK Periska via Facebook