Ekologija

Eko rujan nam donosi niz ekoloških aktivnosti diljem županije

Rujan nam donosi niz ekoloških aktivnosti diljem Dubrovačko-neretvanske županije objedinjenih pod zajedničkim nazivom „Eko rujan“.

1. rujan – 30. rujan – online

Natjecanje „Hrvatsko stablo 2021. godine


Stabla u sebi nose čaroliju i mudrost, ali i životnu priču. Glasujte za onu koja vam se posebno sviđa!

Za titulu Hrvatskog stabla godine natječe se 13 kandidata, a samo jedan će imati priliku predstavljati Republiku Hrvatsku na međunarodnom natjecanju Europsko stablo 2022. godine. Nacionalni koordinator natjecanja je Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije. Tri su stabla iz naše županije: PRIDVORJE – Konavoski platan u Pridvorju, MLINI – Čempres Ruđera Boškovića, MAJKOVI – Majkovski gorostatni dub.

1. rujan – 30. rujan – Dolina Neretve

CHANGE WE CARE

Istraživanje za očuvanje i zaštitu doline rijeke Neretve, nacionalnog i međunarodnog važnog močvarnog područja.

Područje ekološke mreže Natura 2000 Delta Neretve te prijelazna staništa i biološka raznolikost Baćinskih jezera u središtu su pozornosti prekograničnog projekta CHANGE WE CARE. Riječ je o projektu koji prati niz usklađenih i koordiniranih akcija za prilagodbu klimatskim promjenama na prekograničnoj razini. Projektom će se istraživati klimatski rizici s kojima se suočavaju priobalna područja doprinoseći boljem razumijevanju utjecaja klimatskih promjenjivosti i promjena u vodnim režimima, prodoru soli, turizmu, biološkoj raznolikosti i agro-ekosustavima na odabranim pilot područjima, uključujući Deltu rijeke Neretve kao jedno od pet pilot područja.

Istraživanje fizikalno-kemijskim čimbenika klimatskih promjena u području ekološke mreže Delta Neretve. Kartiranje svih ciljanih vrsta riba u području ekološke mreže Delta Neretve radi prikupljanja dodatnih podataka o distribuciji i statusu populacija ciljanih vrsta.

Istraživanje invazivne strane vrste plavog raka koji predstavlja glavnu prijetnju bioraznolikosti ovog područja.

Istraživanje i kartiranje prijelaznih staništa i biološke raznolikosti u području Baćinskih jezera. Uz kartiranje provedeno je istraživanje slatkovodne ihtiofaune ovog područja metodom uzorkovanja elektroagregatom.

4. rujna – Gruda

MEĐUNARODNA NOĆ ŠIŠMIŠA

Jeste li znali da je šišmiš indikator zdravog okoliša i zdrave prirode?

25. Međunarodna noć šišmiša kroz edukativno-zabavni program djeci osnovnoškolskog uzrasta pruža priliku dodatnih saznanja o biologiji i ekologiji šišmiša kroz kviz. Stvarat će polazničini i mala autorska djeca, a poseban gost ove noći bit će grof Drakula. Neće sve priče biti strašne, neke su i poučne poput onih o speleološkim istraživanjima ili učenja o orijentaciji i kretanju u prirodi.

6. rujan – 10. rujan – KUTI

UKLANJANJE STRANE INVAZIVNE VODENE BILJKE „RAZNOLISNI KROCANJ“ IZ JEZERA KUTI I KANALA KOJI VODE U JEZERO

Hrvatska, kao članica EU, obvezna je provoditi odredbe EU o sprečavanju i upravljanju unošenja i širenja invazivnih vrsti.

Očuvanje i zaštita zaštićenih prirodnih vrijednosti od nacionalne, ali i međunarodne važnosti, česti iziskuje brojne aktivnosti poput borbe s invazivnim stranim vodenim biljnim vrstama. U području posebnog ornitološkog rezervata Kuti i ekološke mreže Natura 2000 Delta Neretve raznolisni krocanj je jedan od njih, a ima ga u području gotovo svih vodenih ekosustava doline Neretve. Jedino rješenje za njihovo suzbijanje je uklanjanje specijaliziranim strojem odnosno brodom kojeg Republika Hrvatska trenutačno nema no, u ovoj fazi istraživanja tržišta iz Finske stiže brod koji će nam demonstrirati svoj rad.

11. rujan – Cavtat, uvala Tiha

„BESKRAJNA PLATIKA“ ČISTKA OTPADA IZ MORA

Želimo okoliš bez plastike, jer plastika ugrožava ne samo zdravlje naših mora i obala, već i naše gospodarstvo i zajednice.

Događajem posebno želimo skrenuti pozornost na ogromne količine plastike koja se nalazi u našem podmorju jer je čak devedeset posto otpada koji pluta morima upravo plastika. Tako za plastiku sa sigurnošću možemo reći da je „beskrajna“ i da „nikada ne nestaje“.

11. rujan – Lastovo

„RONITI SE MORA“ ČISTKA OTPADA IZ MORA

Recimo glasno NE plastici!

Ekološka akcija čišćenja podmorja na otoku Lastovo doprinosi borbi protiv plastike u našim morima, ali i ukazuje na problem prekomjerne količine plastike koja je svugdje oko nas. Već danas i sami možemo dati svoj doprinos njenom smanjenju.

5. rujan – Ston

PRIMOPREDAJA PLOVILA ZA UČINKOVITIJI NADZOR ZAŠTIĆENIH PODRUČJA I PODRUČJA EKOLOŠKE MREŽE

Plovilo je nabavljeno u sklopu projekta Razvoj okvira za upravljanje ekološkom mrežom Matura 2000, čiji je korisnik Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, a suradnik Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ 2014. – 2020.

Plovilo će služiti upravo za terenski obilazak i nadzor zaštićenih područja, područja ekološke mreže Dubrovačko – neretvanske županije uz naglasak na morskom području, suzbijanje krivolova na ptice i ribokrivolova, namjerno izazivanje požara tršćaka, uklanjanje invazivnih vrsta flore i faune, monitoring staništa i vrsta, neposredni nadzor zaštićenih prirodnih vrijednosti i brojne druge aktivnosti. Zaštitimo i očuvajmo prirodne vrijednosti koje doprinose ekonomskim i gospodarskom rastu područja doline rijeke Neretve kao i selektivnim oblicima turizma.

15. rujan – Lokrum

SeaClear AUTONOMNI SUSTAV – robot za prikupljanje otpada u moru

Fokusna aktivnost je razvoj prototipa autonomnog sustava robota za prikupljanje otpada s morskog dna i iz stupaca vode. Projekt su u našu županiju doveli stručnjaci Sveučilišta u Dubrovniku, koji uz DUNEA-u u partnerskoj ulozi koordinira pilot područja, djeluje u konzorciju europskih institucija iz sektora robotike. Kao prateće događanje partnerskom sastanku, Sveučilište u Dubrovniku zajedno sa stručnim dijelom konzorcija vodi preliminarna testiranja dijelova autonomno sustava robota u akvatoriju Lokruma 15. rujna i u uvali Bistrina 16. rujna.

16. rujan – Opuzen

MEĐUNARODNI DANI ZAŠTITE OZONSKOG SLOJA

Svatko može učiniti nešto za spas ozonskog omotača. Utjecaj čovjeka i poljoprivrede na klimatske promjene, tema je o kojoj će biti riječi u srednjoj poljoprivrednog i tehničkoj školi u Opuzenu. Otvaraju se teme o nastanku i važnosti ozonskog omotača, oštećenju ozona i ozonskim rupama, efektu staklenika i mogućnostima smanjenja utjecaja na ozonski omotač i zaštite klime.

16. rujan – Bistrina

SeaClear AUTONOMNI SUSTAV – robot za prikupljanje otpada u moru

Testiranje dijelova autonomnog sustava robota u uvali Bistrina

18. rujan – Koločep, Donje selo, Lokrum

ZELENA I PLAVA ČISTKA

Lets do it! Očistimo svijet!

U okviru najveće nacionalne ekološke kampanje Zelene i Plave čistke već tradicionalno sudjeluju i institucije Dubrovačko-neretvanske županije. Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije održat će akciju čišćenja šumskih ekosustava i morske obale u zaštićenim područjima na otoku Koločepu, a Regionalna agencija DUNE-a će sudjelovati u čistki otpada iz mora na otoku Lokrumu.

22. rujan – delta Neretve

EUROPSKI DAN BEZ AUTOMOBILA

Barem jedan dan oslonimo se na druge oblike prijevoza i smanjimo onečišćenje, buku i opasnosti koje donose promet i transport.

Delta Neretve prostor je za dnevni užitak bez automobila, ali i mjesto na kojem je nužno govoriti o ekološkim izazovima s kojima se susrećemo od plavog raka do otpada koji rijekom stiže na ušće. Projekt COASTING PLUS usmjeren je na poticanje koordinacije među ključnim dionicima u svrhu unaprjeđenja razvoja održivog i odgovornog obalnog turizma na mediteranskom području te prijenosom metodologije dobrovoljnog integralnog upravljanja obalom na pet novih ciljanih područja.

Projekt CASCADE, u sklopu programa prekogranične suradnje INTERRG Italija – Hrvatska, otvorio je pitanje o očuvanju ekosustava ušća Neretve, pa će obilazak pilot područja i predavanje o eko sustavu, ušće Neretve ponovno staviti u središte ekoloških promišljanja i aktivnosti.

25. rujan – Lastovo

NA LASTOVSKOM VALU

Bermuda, Havaji, Baltik i Lastovo dijele priču o valovima koje slijedimo kako bismo podržali lastovske eko aktivnosti.

Valovi vezani uz otok samo su jedan od oblika valova, a taj fenomen se događa zbog Zemljine rotacije i „zarobljavanja“ površinskih i dubinskih valova uz obalu otok. Kako bi otok mogao „zarobiti“ val, otok mora biti dovoljno malen i dovoljno velik te nadasve važno – približno kružnog oblika. Ovaj fenomen je zabilježen ten na nekoliko lokacija na svijetu te se Lastovo našlo u zanimljivom društvu – Bermuda, Havaji i Gotland u Baltiku.

Na jedinstvenim valovima plovimo na Lastovo i doznajemo lastovsku eko priču te se priključujemo aktivnostima koje čuvaju posebnost tog našeg „otoka kristalnih zvijezda“.

27. rujan – Ston

ZA ODRŽIV TURIZMA

Kružna ekonomija uči nas kako umjesto otpada vidjeti nove resurse.

Prateći Svjetski dan turizma predstavljamo projekt AdriaClim i osnove ideje potaknute pandemijom korona virusa i nepovratnim posljedicama klimatskih promjena kroz ideju Europskog zelenog plana. Ta strategija za postizanje održivosti gospodarstva EU-a, želi dati pozitivan preokret u promišljanju, pretvarajući klimatske i ekološke izazove u prilike. Građane svakodnevnim održivim odabirima mogu doprinijeti smanjenju negativnih utjecaja klimatskim promjena prije svega uređenjem vlastitih vrtova, sadnjom drveća i zelenila. Stoga će se na ovom prigodom građanima dijeliti sadnice medonosnog bilja kako bismo zajedno promislili o važnosti očuvanja oprašivača, tj. Pčela uz sadnice kao podsjetnik da je čovjek neodvojiv dio ekosustava. Ston je idealno mjesto za promicanje kružnog gospodarstva u sektorima ribarstva i akvakulture. Dobar primjer je zanimljiva metoda izrade nakita i suvenira od ljušture školjkaša razvijena u sklopu aktivnosti projekta BLUEfasma iz programa Interreg Mediteran.

Dodat ćemo i dvije akcije naše ERK Periska koje nisu spomenute i uvrštene u kalendar:

04/09 – ERK PERISKA

eko akcija čišćenja ušća Neretve “Zajedno za čišće podmorje Ploča”, pokrovitelj DNŽ+radionica za djecu 10.09

11/09 – ERK PERISKA

Ekološka akcija čišćenja podmorja plaža portina, Mišina, stara gradska, pokrovitelj Studenac-projekt Korak bliže prirodi

Uhvatimo ritam prirode!

Priroda se kreće u kružnim ciklusima, a i čovjek može tako postupati u gospodarstvu – kružno, koristeći otpad kao sirovinu.

Možda ti se sviđa

Ekologija

Udruga Škanj u promociji Ploča kao “pet friendly” grada

Upravni odbor Zaklade „Kajo Dadić“ na svojoj sjednici održanoj 23.11. 2015. godine donio je Odluku o odobravanju financijske potpore građanskoj
Ekologija

HEP spašava sove ušare

Nakon čestih stradavanja sova ušara na dalekovodima u dolini Neretve, reagirao je HEP te je postavljena zaštita na stupovima dalekovoda