Ekologija

Eko akcija “Jezerac” na Staševici – FOTO

[EKO AKCIJA “JEZERAC”]

Danas je uspješno provedena eko akcija čišćenja divljeg odlagališta otpada u polju Jezerac. Bilo je tu svega od guma, hladnjaka, plastike, bačvi, kreveta, pa do razno raznih predmeta. Dio otpada je odmah odvojen za recikliranje, dok glomazni otpad stavljen u dva velika kontejnera. Ovo je samo dio jer nažalost otpada još ima te će biti potrebno još puno ovakvih akcija provesti da se polje Jezerac dovede u reprezentativno stanje.

Bravo za našeg župnika koji je bio inicijator ove eko akcije, kojem su mu se pridružili glavar Kristjan, dogradonačelnik Ivan, ravnatelj škole Boro i ostali mještani koji su puno pomogli da ova akcija bude uspješna. Uskoro će biti nova eko akcija nadamo se sa još više sudionika, jer izgleda da se jedino na ovaj način može očistiti naša polja i okoliš.

Hvala svim sudionicima.
Organizator akcije: Župni ured Staševica, MO Staševica


Foto: Kristjan Kužić