Ekologija

DRUGO ISPITIVANJE KAKVOĆE MORA: More na pločanskim plažama izvrsno, na gradskoj plaži dobro

Prema Programu utvrđivanja kakvoće mora na morskim plažama Dubrovačko-neretvanske županije za 2021., Zavod za javno zdravstvo Dubrovačko-neretvanske županije obavio je drugo redovno ispitivanje mora na 121 plaži u periodu od 14. do 26. lipnja 2021.

Uzorci mora na 120 plaža odgovarali su uvjetima Uredbe o kakvoći mora za kupanje (NN 73/08), od čega je more na 119 plaža ocijenjeno kao more izvrsne kakvoće, dok je more na kupalištu Suđurađ na otoku Šipanu ocijenjeno dobrom ocjenom. I u trećem ciklusu ispitivanja more na plaži u Staroj Mokošici ocijenjeno je nezadovoljavajućom ocjenom.

Detaljniji podaci dostupni su javnosti na web stranicama Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja i Zavoda za javno zdravstvo Dubrovačko-neretvanske županije. Tako se na adresama http://vrtlac.izor.hr/ords/kakvoca/kakvoca ili http://www.zzjzdnz.hr mogu vidjeti ocjene kakvoće prikazane obojanim kružnim simbolima i to plavim (izvrsna), zelenim (dobra), žutim (zadovoljavajuća) i crvenim (nezadovoljavajuća) na Google Maps podlogama, kao i brojne popratne informacije (npr. temperature zraka i mora, slanost, smjer vjetra). Rezultati utvrđivanja kakvoće mora upisuju se u bazu podataka odmah nakon završetka analize.


S obzirom na to da na Gradskoj plaži u Pločama postoji zabrana kupanja od 2006. te prema Uredbi ista nije u Programu ispitivanja kakvoće mora za 2021., Zavod za javno zdravstvo Dubrovačko-neretvanske županije je sukladno ugovornim obvezama s Dubrovačko-neretvanskom županijom obavio dodatno ispitivanje kakvoće mora na navedenoj plaži 26. lipnja 2021.