Ekologija

8. redovno ispitivanje mora: Na svim plažama s područja Ploča more izvrsne kakvoće

Prema Programu utvrđivanja kakvoće mora na morskim plažama Dubrovačko-neretvanske županije za 2020. godinu, Zavod za javno zdravstvo Dubrovačko-neretvanske županije obavio je osmo redovno ispitivanje mora na 120 plaža u periodu od 23. kolovoza do 05. rujna 2020. godine.

Uzorci mora na svim plažama odgovarali su uvjetima Uredbe o kakvoći mora za kupanje (NN 73/08), te je more na svih 120 plaža ocijenjeno je kao more izvrsne kakvoće.

Detaljniji podaci dostupni su javnosti na web stranicama Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja i Zavoda za javno zdravstvo Dubrovačko-neretvanske županije. Tako se na adresama http://baltazar.izor.hr/plazepub/kakvoca ili http://www.zzjzdnz.hr/ mogu vidjeti ocjene kakvoće prikazane obojanim kružnim simbolima i to plavim (izvrsna), zelenim (dobra), žutim (zadovoljavajuća) i crvenim (nezadovoljavajuća) na Google maps podlogama, kao i brojne popratne informacije (npr. temperature zraka i mora, slanost, smjer vjetra). Rezultati utvrđivanja kakvoće mora upisuju se u bazu podataka odmah nakon završetka analize.


Obzirom da na Gradskoj plaži u Pločama postoji zabrana kupanja od 2006. godine, te prema Uredbi ista plaža nije u Programu ispitivanja za 2020. godinu, Zavod za javno zdravstvo Dubrovačko-neretvanske županije je sukladno ugovorenim obvezama s Dubrovačko–neretvanskom županijom obavio dodatna ispitivanja kakvoće mora na navedenoj plaži 03. rujna 2020. godine, koje rezultate dostavljamo u privitku.

 

U prilogu:

– izvješće o ispitivanjima kakvoće mora u periodu od 23. kolovoza do 05. rujna 2020. godine

– izvješće o ispitivanju kakvoće mora na Gradskoj plaži Ploče od 03. rujna 2020. godine