Aktualno Politika i gospodarstvo

Grad Ploče: Radovi, radovi..

Na području grada Ploča vidljiva je pojačana aktivnost šta se tiče komunalnih i infrastrukturalnih radova. Svjedoci smo da se na sve strane nešto uređuje, radi, sanira.. Od informacija koje smo dobili od gradskih službi saznali smo da se većinom radi o akcijama u sklopu Javnih radova ali da su i tijeku i neke aktivnosti financirane iz Proračuna.

Tako je u sklopu javnih radova na ušću Neretve u tijeku čišćenje i košnja zapuštenih i obraslih područja, a prema riječima dogradonačelnika Majstrovića u postupku su i razgovori sa Hrvatskim vodama vezano sa koncesijska rješenja budućeg kampa.

Temeljem ostvarenih sredstava kroz program Javnih potreba u kulturi Ministarstva kulture, u Pučkom otvorenom učilištu Ploče je u tijeku projekt sanacije i obnove Ljetne pozornice kao i betonarski i kamenarski radovi.


Hrvatske vode čiste kanal između Birine i Crne rike o čemu očekujemo poseban izvještaj sa pripadajućim fotografijama.

O sanaciji gradske rive smo već pisali, završava se i stepenište prema Prišnici, a kroz koji dan će se predstaviti i projekt sanacije i adaptacije gradske plaže u Pločama. Iza solitera je obilježen kolnik i apelira se na građane da se pridržavaju prometnih pravila.