Sponzorirani članak

Mišo Krstičević: Uvest ćemo reda u upravljanju gradskom lučicom Mala pošta

Razvoj komunalne infrastrukture jedna je od šest točaka osnovnih odrednica izbornog programa mog tima.

Uz nastavak ulaganja u Poslovnu zonu Vranjak (po idejnom projektu ukupno 19 milijuna), ulaganja u kanalizacijski sustav sa mehaničko-biološkim pročistačima (oko 150 milijuna kn), sanacije odlagališta otpada Lovornik (minimalno 2 800 000 kn za sanaciju), potrebno je razviti i komunalnu infrastrukturu do uvale Dobrogošće kao i omogućiti pristup mnogobrojnim tradicijskim zaseocima u svrhu razvoja ruralnog turizma u Pločama.

Dugogodišnji gorući problem i ono što je potrebno čim prije napraviti je uređenje odnosa u komunalnoj lučici Mala pošta.


Postojeće stanje:

Komunalnom lučicom „Mala pošta“ upravlja Komunalno održavanje d.o.o., društvo u 100% vlasništvu Grada Ploče. Iako se radi o lučici koja je u nadležnosti Lučke uprave Dubrovačko-Neretvanske županije, Komunalno održavanje d.o.o. nije u koncesijskom odnosu s LUDNŽ, već upravlja lučicom temeljem stečenih prava održavanjem statusa quo.

Cilj koji se želi postići:

Izbjegavanje netransparentnog upravljanja lučicom, uređivanje lučice, unapređenje infrastrukture, uvođenje sustava pravične naplate vezova, ukidanje prakse trgovanja vezovima, proširenje broja vezova.

Akcijski plan:

U suradnji s Lučkom upravom Dubrovačko-Neretvanske županije inicirati raspisivanje natječaja za odabir koncesionara koji bi na određeni rok upravljao lučicom, te se putem Komunalnog održavanja d.o.o. prijaviti na isti. U slučaju odabira na natječaju, osnovati poseban odjel koji bi se bavio isključivo ovom djelatnosti.

Sve ovo je potrebno da bi se poboljšala kvaliteta života naših sugrađana. Moj tim i ja donosimo red i transparentnost, sve ono što nedostaje aktualnoj vlasti.

#GradeMozesBolje