Sponzorirani članak

Mišo Krstičević: Obiteljsku politiku treba mijenjati, korisnicima prava na osobnu invalidninu mjesečna novčana potpora

Socijalna situacija u gradu Pločama je alarmantna. Vrlo loše vođenje gradskim resursima u protekla dva mandata dovelo je do toga da analiza stanja na kraju kalendarske godine 2012. i 2016. ukazuje na rast broja korisnika zajamčene minimalne naknade (tzv. socijalne pomoći) što je prateći trend sve lošije gospodarske i ekonomske situacije.

Socijalni program usmjeren je na smanjenje nejednakosti socijalno ugroženih kategorija građana, zaustavljanja demografskog propadanja kao i brige o bolesnima i nemoćnima.

Osnovni cilj socijalnog programa je poduprijeti razvoj i provedbu strategija politika socijalnog uključivanja u čijem su središtu ranjive skupine društva. Među onima kojima prijeti najveći rizik od socijalnog isključivanja su djeca i odrasle osobe s tjelesnim invaliditetom i intelektualnim teškoćama. U svrhu zadovoljavanja životnih potreba za uključivanje u svakodnevni život zajednice, korisnicima prava na osobnu invalidninu dodijelit će se mjesečna novčana potpora.


Jednokratna naknada priznaje se samcu ili kućanstvu koje zbog trenutačnih materijalnih teškoća nije u mogućnosti podmiriti osnovne životne potrebe. Kod ove kategorije korisnika treba postupati prema uvjetima imovinskog , a ne samo prihodovnog stanja što bi značajnije doprinijelo pravednijoj raspodjeli sredstava socijalno ugroženim korisnicima. Kao logičan slijed povećanje cenzusa za ostvarenje prava prema uvjetu imovinskog stanja obuhvatio bi veću kategoriju građana na rubu egzistencijalnog minimuma.

Obiteljska je politika javna politika kojom se djeluje na obiteljske resurse s ciljem poboljšanja položaja prije svega ugroženih obitelji s djecom. Obiteljska politika utječe na društveni položaj, strukturu i socijalni položaj obitelji.

Kao mjeru obiteljske politike Grad Ploče će povećati iznos za dar za novorođeno dijete i to za prvo dijete 1.500,00 kuna, za drugo dijete 2.000,00 kuna, treće i svako sljedeće dijete 3.000,00 kuna.

Broj jednoroditeljskih obitelji te brakova bez djece u Hrvatskoj postupno se povećava te 2011. godine iznosi 17,09% u ukupnom broju obitelji. Trend porasta razvoda brakova nije u ovom tranzicijskom razdoblju zaobišao ni Grad Ploče koji će, kao mjeru pomoći jednoroditeljskim obiteljima, za svu maloljetnu djecu koja žive u jednoroditeljskim obiteljima, a roditelj je nezaposlen, dodijeliti novčana pomoć za blagdan Sv. Nikole.

Civilno društvo je važan sektor demokratskog društva, a čine ga razne udruge i organizacije koje su svojim djelovanjem usmjerene na socijalno djelovanje, pomaganje marginalnim skupinama i ostala društvena pitanja. Pojedine organizacije civilnog društva u gradu su svojim radom i rezultatima postale prepoznatljive i postigle su značajan napredak u društvu u pojedinim sektorima.

Ipak, potrebe razvoja društva premašuju trenutačnu razvijenost ovog sektora u gradu stoga je potrebno poticati razvoj civilnog društva, osobito u deficitarnim područjima, unaprijediti sustav mjerenja učinaka programa te povećati transparentnost financiranja udruga.

Sve ono što sada trenutno nemamo, a uz vašu podršku i pomoć možemo imati! Jer, #GradeMozesBolje!

Mišo Krstičević

kandidat za Gradonačelnika grada Ploča