Multimedija

TURISTIČKA ZAJEDNICA: Nove fotografije Ploča na Google Street View i Google Mapsu

Turistička zajednica grada Ploča je u suradnji sa virtualno360.hr u srpnju i listopadu ove godine dogovorila i realizirala izradu panoramskih fotografija (360° x 180°) atraktivnih područja grada Ploča za objavu kao „virtualne šetnje“ na Google Street View i Google Mapsu.

Uz već objavljene fotografije dosadašnjih korisnika, TZG Ploča obogatila je virtualni pregled sljedećih lokacija: Grad Ploče, Baćinska jezera, Kominsko ušće, Promatračnica ptica – Ušće Neretve, Peračko Blato – jezero Podgora, Vjetroorgulje, Gradska plaža, Plaža nova-Mišina plaža.


U tijeku je postavljanje virtualne šetnje na web stranicu TZG Ploča kao I oznake za Peračko Blato – jezero Podgora.

U skoro vrijeme TZG Ploča predstavit će i ostale zanimljive dijelove grada Ploča na Google Street Viewu i Google Mapsu.