Luka Ploče

PORAST PROMETA OD 78% Luka Ploče objavila rezultate poslovanja za drugi kvartal 2022.

Sukladno odredbama Zakona o tržištu kapitala Luka Ploče d.d. objavljuje da je dana 28.07.2022. održana sjednica Uprave na kojoj su razmatrani i utvrđeni nerevidirani konsolidirani i nekonsolidirani financijski rezultati za II. kvartal 2022. godine.

IZVJEŠĆE O POSLOVANJU GRUPA LUKA PLOČE U RAZDOBLJU 01.01.2022. – 30.06.2022.

Grupu Luka Ploče čine: Luka Ploče d.d. (”Društvo”), Pomorski servis Luka Ploče d.o.o., Luka šped d.o.o i Pločanska plovidba d.o.o.


Promet preko luke Ploče: 2.901.985 tona robe; što je porast od 78% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine (2021: 1.273.217 tona). Prihodi od prodaje lučkih usluga špedicije, pomorskih usluga i brodarskih usluga iznose
131.888 tisuća kuna, što je porast od 72% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine (2021: 76.609 tisuća kuna), dok prihod od prodaje roba iznosi 318.024 tisuće kuna te je 219% veći u odnosu na isto razdoblje prethodne godine (2021: 99.662 tisuća kuna).

Poslovni rashodi bez amortizacije iznose 393.844 tisuće kuna (2021: 154.522 tisuće
kuna). Od toga se 313.913 tisuća kuna odnosi na trošak prodane robe (2021: 98.175 tisuće kuna). Operativni troškovi bez troškova prodane robe su za 42% veći u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, od čega najviše doprinosi porast struje (133%), goriva (140%) i sirovine i materijala (78%) kao posljedica utjecaja rusko-ukrajnskog sukoba na volatilonost globalnog tržišta.

EBITDA marža bez trgovine za period I-VI iznosi 40% dok je u 2021. godini za isti period iznosila 28%.

Utjecaj rusko ukrajinske krize na poslovanje Društva

Značajan utjecaj sankcija na Rusiju već je evidentiran na globalnoj razini kroz značajan porast cijena sirovina i na izraženoj volatilnosti tržišta kapitala, što i dalje utječe na globalni lanac opskrbe i na kupovnu moć pravnih i fizičkih subjekata (npr. kroz porast troškova, izazovima u ciklusu ponude/potražnje, porast inflacije itd…).

Grupa ne obavlja financijske transakcije preko nijedne ruske financijske institucije te nema financijsku izloženost prema istoj. Planiran promet ruskog ugljena u 2022. godini iznosio je manje od 2% sveukupnog planiranog prometa. Nije bilo transakcija s ruskom robom u tijeku tekuće godine.

Unatoč tome, Društvo je i dalje ostvarilo ukupan porast prometa u 2022. godini koji je vidljiv u porastu prometa od 78% za prvih 6 mjeseci u 2022. godini u odnosu na prethodnu godinu.

Društvo je procijenilo povezane rizike uslijed navedenog kako slijedi:

Potencijalni pad trgovine robom u drugoj polovici 2022. godine usljed najavljenih
sankcija za uvoz ruskog ugljena i dobara. Društvo planirane količine ruskog ugljena planira supstituirati drugim izvorima. Navedeni efekti će vrlo vjerovatno dovesti do povećane potražnje odnosno cijene ugljena iz ne-ruskih izvora.

Utjecaj na ukupne prihode i promet Društva u ovom trenutku nije moguće procijeniti – nemamo pristup informacijama naših kupaca o njihovim poslovnim aktivnostima s Rusijom te nismo u mogućnosti efekt istog procijeniti.

Porast cijena prijevoza, sirovina i materijala, energije i goriva (u odnosu na prethodnu godinu) što se dalje prenosi na ostale troškove.

Usljed porasta cijena i logističkih izazova, povećani su zahtjevi dobavljača za avansnim plaćanjem te je isporuka dobara vremenski prolongirana.

Efekt istog je da Društvo proaktivno i detaljno mora planirati sredstva za tekuće potrebe i nepredviđene okolnosti, a plaćati iste avansno, što dalje utječe na likvidnost Društva i otvara potrebu za dodatnim financiranjem.

Društvo i Grupa aktivno sudjeluju na tržištu kako bi se što bolje pozicionirali u
novonastalim okolnostima.

Ljudski potencijali

Istekom Kolektivnog ugovora sklopljenog 2017. godine, Luka Ploče d.d. i Nezavisni sindikat djelatnika „Luka Ploče“ sklopili su dana 31.03.2022. godine novi Kolektivni ugovor za radnike Luke Ploče d.d., kojim su uređena najvažnija prava i obveze iz radnih odnosa zaposlenika Luke Ploče d.d.. Ugovoreno trajanje sklopljenog Kolektivnog ugovora je do 01.04.2026 godine.

Vidljiv je porast broja zaposlenih s 454 na 480 uspoređujući isto razdoblje tekuće i predhodne godine. U lipnju 2022. godine zaposleno je 26 novih djelatnika. Povećan je i trošak zaposlenih za 4% u promatranom razdoblju zbog značajnog povećanja obima posla i prometa od 78%. Rezultat navedenog je i povećana prosječna bruto plaća koja iznosi 10.500 kuna u promatranom razdoblju, a u istom razdoblju prethodne godine iznosila je 9.700 kuna.

Ugovorene investicije

Društvo je ugovorilo nabavu nove mobilne lučke dizalice vrijednosti 4 milijuna eura.

Isporuka iste je predviđena krajem IV. kvratala 2022. godine, odnosno početkom I. kvratala 2023. godine. Pored navedenog u tekućoj godini ugovorena je nabava sredstva s ukupnom nabavnom vrijednosti od 2,1 milijuna eura.

Možda ti se sviđa

Luka Ploče

Luka Ploče d.d. otvorila račun na Facebooku

Luka Ploče d.d. je danas obavijestila da je na najpopularnijoj društvenoj mreži, facebooku otvorila svoje službene stranice. Prateći trendove, Luka
Luka Ploče

Luka Ploče organizirala iskrcaj 80 Hyundai strojeva

Luka Ploče organizirala je iskrcaj ukupno 80 Hyundai strojeva- rovokopača i utovarivača za tvrtku Lager, što je najveća pojedinačna isporuka