Luka Ploče

PORAST PROMETA OD 78% Luka Ploče objavila rezultate poslovanja za drugi kvartal 2022.

Sukladno odredbama Zakona o tržištu kapitala Luka Ploče d.d. objavljuje da je dana 28.07.2022. održana sjednica Uprave na kojoj su razmatrani i utvrđeni nerevidirani konsolidirani i nekonsolidirani financijski rezultati za II. kvartal 2022. godine.

IZVJEŠĆE O POSLOVANJU GRUPA LUKA PLOČE U RAZDOBLJU 01.01.2022. – 30.06.2022.

Grupu Luka Ploče čine: Luka Ploče d.d. (”Društvo”), Pomorski servis Luka Ploče d.o.o., Luka šped d.o.o i Pločanska plovidba d.o.o.


Promet preko luke Ploče: 2.901.985 tona robe; što je porast od 78% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine (2021: 1.273.217 tona). Prihodi od prodaje lučkih usluga špedicije, pomorskih usluga i brodarskih usluga iznose
131.888 tisuća kuna, što je porast od 72% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine (2021: 76.609 tisuća kuna), dok prihod od prodaje roba iznosi 318.024 tisuće kuna te je 219% veći u odnosu na isto razdoblje prethodne godine (2021: 99.662 tisuća kuna).

Poslovni rashodi bez amortizacije iznose 393.844 tisuće kuna (2021: 154.522 tisuće
kuna). Od toga se 313.913 tisuća kuna odnosi na trošak prodane robe (2021: 98.175 tisuće kuna). Operativni troškovi bez troškova prodane robe su za 42% veći u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, od čega najviše doprinosi porast struje (133%), goriva (140%) i sirovine i materijala (78%) kao posljedica utjecaja rusko-ukrajnskog sukoba na volatilonost globalnog tržišta.

EBITDA marža bez trgovine za period I-VI iznosi 40% dok je u 2021. godini za isti period iznosila 28%.

Utjecaj rusko ukrajinske krize na poslovanje Društva

Značajan utjecaj sankcija na Rusiju već je evidentiran na globalnoj razini kroz značajan porast cijena sirovina i na izraženoj volatilnosti tržišta kapitala, što i dalje utječe na globalni lanac opskrbe i na kupovnu moć pravnih i fizičkih subjekata (npr. kroz porast troškova, izazovima u ciklusu ponude/potražnje, porast inflacije itd…).

Grupa ne obavlja financijske transakcije preko nijedne ruske financijske institucije te nema financijsku izloženost prema istoj. Planiran promet ruskog ugljena u 2022. godini iznosio je manje od 2% sveukupnog planiranog prometa. Nije bilo transakcija s ruskom robom u tijeku tekuće godine.

Unatoč tome, Društvo je i dalje ostvarilo ukupan porast prometa u 2022. godini koji je vidljiv u porastu prometa od 78% za prvih 6 mjeseci u 2022. godini u odnosu na prethodnu godinu.

Društvo je procijenilo povezane rizike uslijed navedenog kako slijedi:

Potencijalni pad trgovine robom u drugoj polovici 2022. godine usljed najavljenih
sankcija za uvoz ruskog ugljena i dobara. Društvo planirane količine ruskog ugljena planira supstituirati drugim izvorima. Navedeni efekti će vrlo vjerovatno dovesti do povećane potražnje odnosno cijene ugljena iz ne-ruskih izvora.

Utjecaj na ukupne prihode i promet Društva u ovom trenutku nije moguće procijeniti – nemamo pristup informacijama naših kupaca o njihovim poslovnim aktivnostima s Rusijom te nismo u mogućnosti efekt istog procijeniti.

Porast cijena prijevoza, sirovina i materijala, energije i goriva (u odnosu na prethodnu godinu) što se dalje prenosi na ostale troškove.

Usljed porasta cijena i logističkih izazova, povećani su zahtjevi dobavljača za avansnim plaćanjem te je isporuka dobara vremenski prolongirana.

Efekt istog je da Društvo proaktivno i detaljno mora planirati sredstva za tekuće potrebe i nepredviđene okolnosti, a plaćati iste avansno, što dalje utječe na likvidnost Društva i otvara potrebu za dodatnim financiranjem.

Društvo i Grupa aktivno sudjeluju na tržištu kako bi se što bolje pozicionirali u
novonastalim okolnostima.

Ljudski potencijali

Istekom Kolektivnog ugovora sklopljenog 2017. godine, Luka Ploče d.d. i Nezavisni sindikat djelatnika „Luka Ploče“ sklopili su dana 31.03.2022. godine novi Kolektivni ugovor za radnike Luke Ploče d.d., kojim su uređena najvažnija prava i obveze iz radnih odnosa zaposlenika Luke Ploče d.d.. Ugovoreno trajanje sklopljenog Kolektivnog ugovora je do 01.04.2026 godine.

Vidljiv je porast broja zaposlenih s 454 na 480 uspoređujući isto razdoblje tekuće i predhodne godine. U lipnju 2022. godine zaposleno je 26 novih djelatnika. Povećan je i trošak zaposlenih za 4% u promatranom razdoblju zbog značajnog povećanja obima posla i prometa od 78%. Rezultat navedenog je i povećana prosječna bruto plaća koja iznosi 10.500 kuna u promatranom razdoblju, a u istom razdoblju prethodne godine iznosila je 9.700 kuna.

Ugovorene investicije

Društvo je ugovorilo nabavu nove mobilne lučke dizalice vrijednosti 4 milijuna eura.

Isporuka iste je predviđena krajem IV. kvratala 2022. godine, odnosno početkom I. kvratala 2023. godine. Pored navedenog u tekućoj godini ugovorena je nabava sredstva s ukupnom nabavnom vrijednosti od 2,1 milijuna eura.