Luka Ploče

PORAST OD 47%: LUKA PLOČE OSTVARILA PROMET OD SKORO 4 MILIJUNA TONA

Prema nerevidiranom i nekonsolidiranom izvješću, Luka Ploče d.d. u prošloj je godini ostvarila neto dobitak od 27,58 milijuna kuna, dok je za godinu prije ostvaren gubitak od gotovo deset milijuna kuna.

Promet preko luke Ploče u 2021. godini iznosi 3.914.085 tona robe što je porast od 47% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine (2020: 2.667.981 tona).

Na povećanje prometa najviše je utjecao oporavak industrijske proizvodnje u BiH.
Prihodi od prodaje lučkih usluga iznose 156.101 tisuća kuna, što je porast od 42% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine (2020: 109.648 tisuća kuna), dok prihod od prodaje roba iznosi 205.959 tisuća kuna te je 100% veći u odnosu na isto razdoblje prethodne godine (2020: 102.860 tisuća kuna).


Poslovni rashodi bez amortizacije iznose 311.912 tisuća kuna (2020: 205.310 tisuća
kuna). Od toga se 202.503 tisuće kuna odnosi na trošak prodane robe (2020: 99.503 tisuća kuna). Operativni troškovi bez troškova prodane robe su za 3% veći u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

EBITDA marža bez trgovine za period I-XII iznosi 31% dok je u 2020.g. za isti period iznosila 4%.

Kumulativan porast prometa iznosi 47% u 2021. godini s 2.668 tisuća tona u 2020. godini na 3.912 tisuća tona u 2021. godini. Najveći udio u ukupnoj strukturi tereta odnosi se na rasute terete koji čine 65% ukupnog prometa, 13% se odnosi na promet generalnih tereta dok udio prometa tekućih tereta iznosi 22%. U strukturi tereta vidljiv je porast prometa
ugljena od 73% i starog željeza od 88% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

Unatoč padu broja zaposlenih vidljiv je povećan trošak zaposlenih od 7% u promatranom razdoblju zbog značajnog povećanja obima posla i prometa od 47%. Rezultat navedenog je i povećana prosječna bruto plaća koja iznosi 12.800 kuna u promatranom razdoblju, a u istom razdoblju prethodne godine iznosila je 10.400 kuna.

Novac i novčani ekvivalenti porastli su za 56% s 72.192 tisuće kuna na dan 31. prosinca 2020. godine na 112.782 tisuće kuna na dan 31. prosinca 2021. godine. Društvo i dalje ima zadovoljavajuću likvidnost koja je dostatna za izvršavanje svih dospjelih obveza.

Grupa Luka Ploče – neto dobitak 30,58 milijuna kuna

Grupu Luka Ploče čine: Luka Ploče d.d., Pomorski servis Luka Ploče d.o.o., Luka šped d.o.o i Pločanska plovidba d.o.o.
Prihodi od prodaje lučkih usluga špedicije, pomorskih usluga i brodarskih usluga iznosi 173.345 tisuća kuna, što je porast od 39% u odnosu na isto razdoblje
prethodne godine (2020: 124.547 tisuća kuna), dok prihod od prodaje roba iznosi
206.100 tisuća kuna te je 100% veći u odnosu na isto razdoblje prethodne godine (2020: 102.860 tisuća kuna).

Poslovni rashodi bez amortizacije iznose 325.855 tisuća kuna (2020: 218.284 tisuća
kuna). Od toga se 202.605 tisuće kuna odnosi na trošak prodane robe (2020: 99.614 tisuća kuna). Operativni troškovi bez troškova prodane robe su za 4% veći u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

Možda ti se sviđa

Luka Ploče

Luka Ploče d.d. otvorila račun na Facebooku

Luka Ploče d.d. je danas obavijestila da je na najpopularnijoj društvenoj mreži, facebooku otvorila svoje službene stranice. Prateći trendove, Luka
Luka Ploče

Luka Ploče organizirala iskrcaj 80 Hyundai strojeva

Luka Ploče organizirala je iskrcaj ukupno 80 Hyundai strojeva- rovokopača i utovarivača za tvrtku Lager, što je najveća pojedinačna isporuka