Luka Ploče

NOVO U GRADU: Hobie kayak kao dio turističke ponude Ploce Sailinga

Ploče sailing uvodi novu turističku atrakciju u svojoj širokoj lepezi ponuda!

Hobie kajaci (kayak), koji slove za najbolje fishing kajake na svijetu, za nekoliko dana će biti izloženi na putničkoj obali u Pločama. Ideja je organizirati jedno veliko ribolovno natjecanje sa nekih 20-25 kajaka na kojem bi sudjelovali svi najbolji ribolovci iz regije.

Naravno, kajaci će se koristiti i u turističke svrhe, za izlete po kanalima, jezerima, moru, ribolov..


Ploče sailing podiže standarde turističke ponude u našem gradu nudeći novu dimenziju ribolova, odmora i zabave na otvorenom.

Bravo!