Luka Ploče

LUKA PLOČE ugostila studente Fakulteta za saobraćaj i komunikacije Univerziteta u Sarajevu

Posjet studenata Fakulteta za saobraćaj i komunikacije Univerziteta u Sarajevu Luci Ploče d.d.

Dana 10. lipnja 2022. godine Luka Ploče bila je prvo mjesto stručne ekskurzije nakon pandemije za studente preddiplomskog i diplomskog studija (Prvog i Drugog ciklusa) Fakulteta za saobraćaj i komunikacije iz Sarajeva.

Domaćini su im bili direktor sektora Razvoja i investicija Dražen Pandža, voditelj odjela za logistiku i projektnu analizu Ante Radaljac, stručni suradnik za strojarske poslove Mia Barčot i viši stručni suradnik za promet i logistiku Jasminka Vrdoljak.


Gosti su imali priliku čuti povijest i planove razvoja najveće luke južnog Jadrana. Prezentirani su im kapaciteti Luke Ploče koja raspolaže s ukupno sedam terminala koji omogućuju profesionalnu uslugu u pomorskom prometu.

Luka Ploče kategorizirana je kao luka univerzalne namjene koja ima mogućnost prekrcaja gotovo svih vrsta tereta koji se pojavljuju u međunarodnom pomorskom prometu i primjenjuje najviše standarde i mjere zaštite na radu u svim svojim aktivnostima.

Prilikom obilaska terminala u Luci Ploče studentima su predstavljeni svi koncepti ukrcaja i iskrcaja robe kao i složeni tehnički sustavi i mehanizacija koja se za to koristi te metode i tehnike održavanja koje se koriste za njihovu maksimalnu efikasnost u radu.