Luka Ploče

LUKA PLOČE: Poziv na sudjelovanje u prodajnom tenderu “Prodaja rashodovanih osnovnih sredstava lake mehanizacije”

foto: Luka Ploče dd
Luka Ploče uputila je poziv na sudjelovanje u prodajnom tenderu za predmet prodaje “Prodaja rashodovanih osnovnih sredstava lake mehanizacije”

U slučaju da ste zainteresirani pročitajte niže navedene sekcije i ispunite Prijavu, istu možete naći u dijelu Prijava ove Pozivnice.

Detaljno pročitajte pozivnicu, te nakon što ste ispunili Prijavu u kojoj ste odabrali svoje pristupno ime i lozinku, prema Vremenskom planu bit će Vam dostavljen pristupni ključ sa deset znakova, tek s tim pristupnim podacima možete ući u elektroničku aukcijsku dvoranu na adresi https://lukaploce.proebiz.com.

Termini održavanja dražbe je sljedeći:


  1. 01.02.2021. 10:00 – 11.02.2021. 10:00 – Prikupljanje inicijalnih ponuda
  2. 11.02.02.2021. 10:00 – 12.02.2021. 10:00 – Kontrola prikupljenih ponuda
  3. 12.02.2021. 10:00 – Krug nadmetanja – trajanje minimalno 20 minuta

Objašnjenje krugova:

  1. Krug služi da bi se prikupile ponude s kojima će svaki od potencijalnih kupaca, pristupiti nadmetanju.
  2. Kontrolni krug služi da bi onemogućili sudionicima onemogućili unos cijena za ona sredstva za koja nisu dali ponudu
  3. Krug nadmetanja je krug u kojem ćemo im prikazati najviše cijene po sredstvu a oni mogu nuđenjem više cijene dospjeti na 1. mjesto.