Luka Ploče

LUKA PLOČE: Povećanje prometa od 18% u odnosu na lanjsko razdoblje!

Prema Izvješću poslovodstva za 2017. godinu promet preko Luke Ploče d.d. Iznosio je 3,19 milijuna tona robe što je više za 18,05% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Poslovni prihod je 230,42 milijuna kuna što je više za 35,01% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

Prihodi od prodaje iznose 228,33 milijuna kuna i bilježe povećanje od 37,45% u odnosu na prethodnu godinu. To povećanje rezultat je povećanja prometa roba i povećanja prihoda od prodaje roba.

Luka Ploče d.d. zabilježila je neto dobitak u visini 518,49 tisuća kuna, kao rezultat priznavanja odgođene porezne imovine koja će teretiti bruto dobit u budućim godinama.


Dugotrajna imovina bilježi povećanje u 2017. godini u odnosu na 2016. u postotnom iznosu od 39,42 jer je povećana stavka u investicije postrojenja i opreme terminala rasutih tereta.

Grupa Luka Ploče prati i iskazuje poslovne prihode, dobit iz poslovanja, kapitalna ulaganja, ukupnu imovinu i ukupne obveze za sljedeće djelatnosti:
– Manipulacije teretom ( ukrcaj, iskrcaj, prenošenje, oplemenjivanje, vaganje
generalnih, rasutih i tekućih tereta) i predstavlja matično društvo.
– Usluge špedicije, pomorskog servisa (privez, odvez teretnih i putničkih brodova)
– Sporedne djelatnosti (ugostiteljstvo i slični poslovi).

Rezultati navedenih djelatnosti za godinu koja završava 31.prosinca 2017. godine su
kako slijedi:
– Poslovni prihodi: 240,95 milijuna kuna što je više za 31,54% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.
– Poslovni rashodi: 233,60 milijuna kuna što je za 12,74% više u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, neto DOBITAK je1,30 milijuna kuna.

2017.godine ukupno je prekrcano 3.194.963 tona, što je 18% više u odnosu na 2016.godinu kada je prekrcano 2.706.422 tona. Najveći udio u ukupnoj strukturi tereta otpada na rasute terete koji čine 62% ukupnog prometa, 25% odnosi se na promet tekućih tereta dok udio prometa generalnih tereta iznosi 13%.

Rasuti tereti prevladavaju u strukturi prekrcaja svih roba u periodu 2017. što iznosi 16% više u odnosu na proteklu godinu. U 2017. prekrcano je 24.123 TEU-a, dok je u 2016. godine prekrcano 20.965 TEU-a što predstavlja porast od 15%.

Strateški ciljevi Luka Ploče d.d. je ostvariti rast prometa i profitabilnosti u narednim godinama.
Usmjerenost je na rast prometa pretovara rasutih tereta porast transhipmenta energetskog ugljena za Italiju za potrebe Enel-a s kojim je produžen postojeći ugovor. U strukturi generalnih tereta očekujemo daljnji rast u segmentu kontejnera, drvene građe i posebno aluminijskih proizvoda.

Kontejnerski brodar MAERSK ponovno je pokrenuo promet kontejnera preko luke Ploče s kojim smo zaključili ugovor. Postoji interes i drugih brodara za ponovnim povratkom u luku Ploče.

Očekujemo značajan porast prometa jelove građe u segmentu punjenja kontejnera; porast prekrcaja reefer kontejnera. Izgledno je povećanje prekrcaja starog željeza, te prekrcaj željeznih gredica u uvozu za potrebe tržišta BiH.

Kontinuiranom reorganizacijom kompanije, ulaganja u obnovu opreme i ljudske potencijale postavljeni su snažni temelji budućeg rasta i razvoja.

Luka Ploče dd