Luka Ploče

LUKA PLOČE: IZJAVA O UTJECAJU COVID-19 NA POSLOVANJE DRUŠTVA

Uprava društva izjavljuje da do sada nije bilo utjecaja COVID-19 na poslovanje te prema trenutnim informacijama i procjenama ne bi trebalo utjecati na daljnje poslovanje društva i sve bi se trebalo odvijati bez značajnih poremećaja.