Luka Ploče

LUKA PLOČE III. KVARTAL 2021.: Neto dobit 26 milijuna kuna, 47% porast prometa u odnosu na 2020.

Jučer je održana sjednica Uprave Luke Ploče na kojoj su razmatrani i utvrđeni nerevidirani konsolidirani i nekonsolidirani financijski rezultati za III. kvartal 2021. godine koji pokazuju da je Grupa Luka Ploče ostvarila neto dobit od gotovo 26 milijuna kuna, dok je u istom periodu prošle godine ostvaren neto gubitak od preko 5,5 milijuna kuna, objavljeno je na Zagrebačkoj burzi.

Grupu Luka Ploče čine: Luka Ploče d.d., Pomorski servis Luka Ploče d.o.o., Luka šped d.o.o i Pločanska plovidba d.o.o.

Prihodi od prodaje lučkih usluga, špedicije, pomorskih usluga i brodarskih usluga iznosili su 121.581 tisuću kuna, što je porast od 42% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine (2020: 85.586 tisuća kuna), dok prihod od prodaje roba iznosi 205.863 tisuće kuna te je 458% veći u odnosu na isto razdoblje prethodne godine (2020: 36.899 kuna).


Promet preko luke Ploče za navedeno razdoblje je 2.743.806 tona robe što je porast od 47% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine (2020: 1.871.757 tona).

Na povećanje prometa najviše je utjecao oporavak industrijske proizvodnje u BiH.

Poslovni rashodi bez amortizacije iznose 287.913 tisuća kuna (2020: 117.871 tisuću kuna). Od toga se 202.578 tisuća kuna odnosi na trošak prodane robe (2020: 32.617 tisuća kuna). Operativni troškovi bez troškova prodane robe su za 1% veći u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

EBITDA marža bez trgovine za period I-IX iznosi 31% dok je u 2020.g. za isti period iznosila 1%.

Kako se navodi u izvještaju kojeg potpisuje predsjednik Uprave Društva Hrvoje Livaja, unatoč padu broja zaposlenih vidljiv je povećan trošak zaposlenih od 6,5% u promatranom razdoblju zbog značajnog povećanja obima posla i prihoda od 42%. Rezultat navedenog je i povećana prosječna bruto plaća koja iznosi 11.000 kuna u promatranom razdoblju, a u istom razdoblju prethodne godine iznosila je 10.000 kuna.

Potraživanja od kupaca na dan 30. rujna 2021. godine iznose 151.307 tisuća kuna što ukazuje na porast od 68% u odnosu na prethodnu godinu. Od ukupnog iznosa potraživanja od kupaca, 73% se odnosi na nedospjela potraživanja.

Novac i novčani ekvivalenti smanjili su se za 67% s 80.671 tisuća kuna na dan 31. prosinca 2020. godine na 26.696 tisuća kuna na dan 30. rujna 2021. godine. Društvo Luka Ploče d.d. je vlastita sredstva uložilo u kupnju robe te je primarni pad novčanih sredstava u Grupi rezultat istog i ukazuje na efekt vremenske razlike, a ne na ograničenu likvidnost.

S dospijećem potraživanja do dana sastavljanja ovog izvješća, stanje novčanih sredstava znatno je poraslo. Grupa i dalje ima zadovoljavajuću likvidnost koja je dostatna za izvršavanje svih dospjelih obveza.