Luka Ploče

Ivan Pavlović: Treba više stimulirati privatno ulaganje u luke

U Nacrtu prijedloga Zakona o pomorskom dobru ne raspoznaju se ni koncesionari ni investitori, još se više birokratizirao sustav lučkih uprava, umjesto da se, prema iskustvima zapadnoeuropskih luka, ulagačima i operaterima ponude rješenja koja će dati slobodu u gradnji, opremanju, upravljanju i korištenju terminala – govori Ivan Pavlović, predsjednik uprave Luke Ploče i član izvršnog odbora HUP-a, objašnjavajući da HUP neće podržati prijedlog koji tek treba usvojiti. Hrvatska, naprotiv, treba zakon koji stimulira privatno ulaganje na lučkom području i uvesti jedinstveno koncesioniranje lučkih tarifa.

– Trebaju se izjednačiti tarife koje sada, različite, smanjuju konkurentnost nekih luka. Država je uložila stotine milijuna eura u kontejnerske terminale, a ni postojeći nisu iskorišteni, izgradila je i putničke terminale u koje kruzeri ne ulaze… niže primjedbe Pavlović i predlaže u ime HUP-a da se uspostavi jedinstvena uprava za luke pri Ministarstvu pomorstva, prometa i veza, koja bi kontrolirala strateške investicije.

Važno je da se otvori i jedna posebne namjene.


– Neke luke koje su infrastrukturno vezane uz grad, poput Luke Dubrovnik i Sjeverne luke Split, treba proglasiti gradskima da njima upravljaju lokalne uprave, ali da onda preuzmu i sva njihova kreditna zaduženja. Hrvatske luke postale su skupe i kad se usporedi ono što brodovi plaćaju u lukama kod nas u odnosu na druge luke u zemljama okruženja.

Sve ono što plaćaju državnim poduzećima (lučkim upravama, Plovputu…) dvostruko je skuplje, a sve što plaćaju privatnima (špedicije, agencije…) konkurentnije je, a često i jeftinije, smatra šef pločanske luke. Upozorava i da je nakon svih ulaganja u lučku infrastrukturu promet u svim teretnim lukama dvaput manji nego prije rata.

– U isto je vrijeme Luka Koper s dva milijuna godišnje dospjela na 22 milijuna tona, što je dvostruko više od ukupnog prometa svih teretnih luka u Hrvatskoj – kaže Ivan Pavlović.

Tekst: www.poslovni.hr