Luka Ploče

Godišnje izvješće o ispitivanju kvalitete zraka na širem području luke i grada Ploče za 2015. god.

Nastavni zavod za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije – Služba za zdravstvenu ekologiju provelo je tijekom 2015. godine ispitivanje kvalitete zraka na širem području luke i grada.
Naručitelj je bila Lučka uprava Ploče.

U skladu rješenja izdanog od Ministarstva zaštite okoliša i prirode, te na temelju Zakona o zaštiti zraka i Pravilnikom o praćenju kvalitete zraka, a na zahtjev Lučke uprave Ploče, obavljeno je praćenje kvalitete zraka na širem području luke i grada Ploča mjerenjem ukupne taložne tvari (UTT) i sadržaj metala u ukupnoj taložnoj tvari. Obrada uzoraka i analiza podataka obrađeni su u skladu sa Uredbom o razini onečišćujućih tvari u zraku i Pravilnikom o uzajamnoj razmjeni informacija i izvješćivanju o kvaliteti zraka.

Na postajama u okolišu luke i grada Ploča mjerenja ukupne taložne tvari te As, Cd, Ni i Pb u UTT obavljena su prema akreditiranim ispitnim metodama u NZZJZ SDŽ u laboratoriju za ispitivanje zraka, tla i buke akreditiranom prema HRN EN ISO/ IEC 17025:2007 (akreditacija izdana od strane HAA pod brojem 1166).


Postaje na kojoj se vrše ispitivanja kvalitete zraka:

 • Komunalno poduzeće “Izvor”
 • Meteorološka postaja
  • 7.3. Dom zdravlja
  • 7.4. Pučko otvoreno učilište
  • 7.5. Terminal
  • 7.6. Čevaljuša
 • Rogotin
 • Komin
  • 7.9. Stanica za tehnički pregled

Zrak je u okolišu mjerne postaje komunalno poduzeće „Izvor” u razdoblju ispitivanja od siječnja 2015. god. do prosinca 2015. god. s obzirom na ukupnu taložnu tvar (UTT) te metale u taložnoj tvari (Pb, Cd, As i Ni) je neznatno onečišćen, odnosno I. kategorije kakvoće.

Zrak je u okolišu mjerne postaje „Meteorološka postaja“ u razdoblju ispitivanja od siječnja 2015. god. do prosinca 2015. god. s obzirom na ukupnu taložnu tvar (UTT) te metale u ukupnoj taložnoj tvari (Pb, Cd, As i Ni) je neznatno onečišćen, odnosno I. kategorije kakvoće.

Zrak je u okolišu mjerne postaje „Dom Zdravlja“ u razdoblju ispitivanja od siječnja 2015. god. do prosinca 2015. god. s obzirom na ukupnu taložnu tvar (UTT) te metale u taložnoj tvari (Pb, Cd, As i Ni) je neznatno onečišćen, odnosno I. kategorije kakvoće.

Zrak je u okolišu mjerne postaje Ploče „Pučko otvoreno učilište“ u razdoblju ispitivanja od siječnja 2015. god. do prosinca 2015. god. s obzirom na ukupnu taložnu tvar (UTT) te metale u taložnoj tvari (Pb, Cd, As i Ni) je neznatno onečišćen, odnosno I. kategorije kakvoće.

Zrak je u okolišu mjerne postaje „Terminal“ u razdoblju ispitivanja od siječnja 2015. god. do prosinca 2015. god. s obzirom na ukupnu taložnu tvar (UTT), te Ni u ukupnoj taložnoj tvari je onečišćen, odnosno II. kategorije kakvoće.

Zrak je u okolišu mjerne postaje „Terminal“ u razdoblju ispitivanja od siječnja 2015. god. do prosinca 2015. god. s obzirom na metale u taložnoj tvari (Pb, Cd , As, Tl i Hg) je neznatno onečišćen, odnosno I. kategorije kakvoće.

Zrak je u okolišu mjerne postaje „Čeveljuša“ u razdoblju ispitivanja od siječnja 2015. god. do prosinca 2015. god. s obzirom na ukupnu taložnu (UTT) te metale u taložnoj tvari (Pb, Cd, As i Ni) je neznatno onečišćen, odnosno I. kategorije kakvoće.

Zrak je u okolišu mjerne postaje „Rogotin“ u razdoblju ispitivanja od siječnja 2015. god. do prosinca 2015. god. s obzirom na ukupnu taložnu tvar (UTT) te metale u taložnoj tvari (Pb, Cd, As i Ni) je neznatno onečišćen, odnosno I. kategorije kakvoće.

Zrak je u okolišu mjerne postaje „Komin“ u razdoblju ispitivanja od siječnja 2015. god. do prosinca 2015. god. s obzirom na ukupnu taložnu tvar (UTT) te metale u taložnoj tvari (Pb, Cd, As i Ni) je neznatno onečišćen, odnosno I. kategorije kakvoće.

Zrak je u okolišu mjerne postaje „Stanica za tehnički pregled“ u razdoblju ispitivanja od siječnja 2015. god. do prosinca 2015. god. s obzirom na ukupnu taložnu tvar (UTT) te metale u taložnoj tvari (Pb, Cd, As i Ni) je neznatno onečišćen, odnosno I. kategorije kakvoće.

Cjelokupna dokumentacija izvršenih mjerenja

[pdf-embedder url=”http://ploce.com.hr/wp-content/uploads/2016/11/tr_talozna_tvar_2015.pdf”]