Luka Ploče

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ: Unatoč koronakrizi Luka Ploče izvršava sve dospjele obveze

Grupa Luka Ploče podnijela je Financijski izvještaj poslovodstva za 3. tromjesječje 2020. godinu.

Iz izvješća je vidljivo da poslovni prihodi Grupe iznose 123,51 milijun kuna i manji su za 5,60 % u odnosu na prethodnu godinu kad su iznosili 130,83 milijuna kuna. Poslovni rashodi uvećani su za 4,10 % u odnosu na prošlu godinu i iznose 128,35 kuna.

EBITDA (dobit prije kamata, poreza i amortizacije) je 5,22 milijuna kuna (2019. 10.20 milijuna kuna).


EBITDA marža: 4,64 posto (2019. 8,53 posto).

EBIT: -4,75 milijuna kuna (2019. 5,28 milijuna kuna).

NETO gubitak: 5,44 milijuna kuna (2019. NETO dobitak 4,82 milijuna kuna).

“Postojanje koronavirusa, potvrđeno je početkom 2020. godine, a krajem veljače 2020. godine se proširilo na Hrvatsku, uzrokujući poremećaje u poslovanju i gospodarskoj aktivnosti.

Iz informacija dostupnih u trenutku sastavljanja ovih financijskih izvještaja te na temelju javno dostupnih makroekonomskih projekcija, do kraja 2020. godine vrlo je vjerojatno daljnje usporavanje ekonomije, uslijed čega je moguće očekivati nižu proizvodnju te posljedično i manju potražnju za lučkim uslugama, budući da je volumen proizvodnje povezan s kretanjima BDP-a.

Osim navedenog, Društvo je identificiralo značaj utjecaja COVID 19 na pad fizičkog prometa i likvidnosti. Unatoč padu, Društvo i dalje ima zadovoljavajuću razinu likvidnih sredstava koja je dovoljna za izvršavanje svih dospjelih obveza“ – izvjestio je predsjednik Uprave društva Hrvoje Livaja.