Luka Ploče

Dobri poslovni rezultati Luke Ploče u trećem kvartalu 2018. godine

Prema rezultatima grupe Luke Ploče, koji su objavljeni na stranicama Zagrebačke burze, u trećem tromjesečju 2018. godine Luka Ploče d.d. ostvarila je promet u visini 2,27 milijuna tona robe.

Promet generalnih tereta porastao je za 8% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, promet rasutih tereta porastao je za 3% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, a promet tekućih tereta smanjen je za 38% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Pad prometa tekućih tereta uzrokovan je oštećenjem tankerskog veza od strane m/b „STI POPLAR“ početkom kolovoza 2018. godine.

Poslovni prihodi iznose 177,38 mil. kuna i veći su za 6,95% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, dok poslovni rashodi iznose 173,63 milijuna kuna. Bez troškova prodane robe bilježe porast od 6,23% u odnosu na isto prethodno razdoblje.


– EBITDA (dobit prije kamata, poreza i amortizacije): 8,88 milijuna kuna

– EBITDA marža: 5,01%

– EBIT: 3,75 milijuna kuna

– EBIT marža: 2,11%

– Neto dobit: 3,85 milijuna kuna

Grupu Luka Ploče čine Luka Ploče dd, Pločanska plovidba doo, Luka šped doo i Pomorski servis – Luka Ploče doo.