Luka Ploče

Daniela Marelić novi je član Uprave za financije Luke Ploče d.d.

Prenosimo obavijest koju je Luka Ploče objavila na stranicama Zagrebačke burze:

Sukladno odredbama Zakona o tržištu kapitala (NN 65/18, 17/20) i Pravilima Zagrebačke burze, ovim putem obavještavamo da je dana 1. srpnja 2020. godine Daniela Marelić imenovana za člana Uprave za financije Luke Ploče d.d. na mandat od 5 godina.

Luka Ploče d.d.