Luka Ploče

Danas sjednica Nadzornog odbora Luke Ploče: Kapetan Ivan Pavlović odlazi u mirovinu

Luka Ploče d.d. sukladno Pravilima Zagrebačke burze, objavljuje da će se dana 19.12.2018. godine u 12:00 sati u Zagrebu održati 68. sjednica Nadzornog odbora Luka Ploče d.d. na kojoj će se razmatrati:

– Izvješće o radu Uprave I-XII 2018godine

– Plan poslovanja za 2019.godinu -Plan rada Interne revizije za 2019,godinu


– Opoziv Predsjednika Uprave Ivana Pavlovića radi odlaska u mirovinu

– Imenovanje Predsjednika Uprave

– Opoziv člana Uprave za korporativne aktivnosti Josipa Jurčevića na osobni zahtjev

– Izmjena Poslovnika o radu Uprave.

Ivan Pavlović imenovan je predsjednikom Uprave Luke Ploče d.d. odlukom Nadzornog odbora 2012. godine

Od 1990. upravlja poslovanjem Luke Ploče, a od prelaska tvrtke u dioničko društvo postaje njen direktor. Ključan doprinos ostvario je u implementaciji svjetskih tehnologija vezano za prekrcaj i skladištenje roba u poslovanje Izdavatelja s posebnim naglaskom na uspješno pronalaženje sinergije koja danas postoji između Izdavatelja kao poslodavca te njegovih radnika.

KARIJERA

Cijeli njegov poslovni radni vijek, ali i politička karijera vezani su uz poslove koji se tiču prometa i pomorstva pa je tako u periodu od 1999. do 2000. godine obnašao dužnost ministra Pomorstva, prometa i veza. U Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti član je Znanstvenog vijeća za promet, bio je član Vladine radne skupine za poglavlje Prometna politika Ministarstva vanjskih poslova europskih integracija za pregovore o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji.

U periodu 2003. do 2007. godine bio je vanjski član Saborskog odbora za gospodarstvo.

Pored obnašanja navedenih funkcija također je bio imenovan članom Nadzornih odbora, ali i zamjenikom predsjednika Nadzornog odbora više gospodarskih subjekata u Hrvatskoj kao što su Dalmacijacement d.d., Luka Tranzit Osijek d.o.o. te Dubrovačka banka d.d.

Diplomirao je na Pomorskom fakultetu u Dubrovniku, smjer nautika, te je položio ispit za kapetana duge plovidbe. Aktivno govori engleski i talijanski jezik.

Član je Izvršnog Odbora Hrvatske Udruge Poslodavaca.

Sretno, kapetane!