Luka Ploče

Aktivnosti istraživanja i razvoja Luke Ploče d.d. iz Izvješća poslovodstva za 2016. godinu

Luka Ploče d.d. poduzima intezivne aktivnosti kojima je cilj osim tržišta u BiH povratak na srpsko i mađarsko tržište. Glavni uvijet proširenja tržišta je konkuretnost ovog prometnog pravca. Luka Ploče d.d. kao važan segment svojim cijenama i prekrcajnim normama je na nivou ostalih jadranskih luka. Ostali sudionici u prometnom pravcu, institucije čiji je vlasnik država, npr. Lučka uprava, Plovput d.o.o., HŽ Cargo d.o.o., ovaj pravac čine skupljim i nekonkurentnijim. Nužno je postići da cijene ostalih sudionika budu na nivou cijena u drugim jadranskim lukama. Prometni pravac iz Turske preko Bugarske za Srbiju-željezaru u Smederevu nastoji se preusmjeriti na luku Ploče.

Također, ulažu se napori za prihvat željezne rude iz Brazila velikim brodovima nosivosti do 200.000 tona za potrebe željezare u Smederevu. Sve navedeno moguće je realizirati izgradnjom novog terminala za rasute terete čiji se završetak očekuje krajem 2017. godine. Realizacijom preusmjeravanja roba preko luke Ploče za željezaru u Smederevu značajno bi se povećao promet roba Luka Ploče d.d. Osim navedenog potiču se gospodarske aktivnosti unutar lučke zone: nova sortirnica građe, Top logistic d.o.o. sa visoko tarifirajućim robama, čije poslovne aktivnosti generiraju porast kontejnerskog prometa preko luke Ploče, a time i vezanje novih kontejnerskih linija iz Ploča. Također nastoji se privući otvaranje kontejnerske linije iz Turske/Istambul-Izmir-Mersin-Iskenderun/ za Ploče.

Važno je istaknuti da se radi na povratu značajne količine IMO tereta te vraćanje u funkciju skladišta Dračevac za prihvat navedenog tereta. Luka Ploče je u 2016. godini uložila značajna sredstva u obnovu zatvorenih skladišta (popravci krova, oluka, nadstrašnica, dizala) kako bi ostvarila bolje uvjete za skladištenje zahtjevnijih generalnih tereta. Ulaganje se nastavlja u 2017. godini. Postoje izgledi za prekrcaj dijela opreme preko luke Ploče kod najavljenih projekata izgradnje termoelektrana i vjetroelektrana u BiH. Obnavlja se transhipment preko luke Ploče za Cemex Hrvatska d.d. zajedno sa prekrcajem za cementaru Kakanj na godišnjoj razini 120.000 tona.


Strateški cilj je i bavljenje međunarodnom trgovinom, kako bi se dugoročno povećao promet luke Ploče, zaposlili kapaciteti te ostvario bolji financijski rezultat.

Kako bi se ostvario planirani rast te profitabilnost tijekom 2017. godine iz Luke Ploče poručuju da će biti usmjereni na provedbu sljedećih smjernica poslovanja koje uključuju:

Usmjerenost na rast poslovanja kroz pretovar rasutih tereta unaprijeđenjem konkurentnosti povećanjem iskrcajnih normi, gaza i kapaciteta skladištenja robe

Unaprijeđenje prometa drugih roba (generalnih, kontejnera) dodatnom doradom na istim (sortiranje, pakiranje, i sl.)

– Usmjerenost na daljnu racionalizaciju poslovanja

Razborito upravljanje likvidnošću poslovanja

– Investiranje u razvoj terminala za rasute terete u 2017. god. u visini 141,8 milijuna kuna,

Cjelokupna investicija se financira 46,23% vlastitim sredstvima i 53,77% kreditom HBOR-a.