Kultura

Župa Baćina i Plina – Stablina: GOSPA NA GRANICI – ISTOČNA PLINA

GOSPA NA GRANICI – ISTOČNA PLINA

Kroz 2021.godinu u više radnih akcija čišćenja uredili smo pristupni put i okoliš oko kapelice na Granici, na području Vrbice i raskrižju starih putova Šarić Struge i Banje.

Kapelica je na sadašnje mjesto premještena s nedaleke izvorne lokacije za vrijeme ne tako davne gradnje autoceste. Nalazi se u dolu prije nadvožnjaka Nikolac. Na mjestu gdje se danas nalazi maleno gospino svetište prolazi stari Plinjanski put na kojem je bilo križanje staza Šarić Struge, Banje, te hoda dalje prema Otunju i ka župnoj crkvi Velike Gospe na Obličevcu. Ovo mjesto i sama Vigura sadrži jedan od čak 5 Gospinih kamenih reljefa koji se nalaze na području velike župe Pline.


Dok u većini kapela u svijetu nalazimo slike ili kipove svetinja, u samoj Plini i nekoliko okolnih župa, nalazimo Gospine prikaze u kamenim reljefima. Na kamenom reljefu prikazana je Gospa koja u naručju drži dijete Isusa, a oko samog objekta nalazi se više stećaka. Po pričanju starijih mještana Pline, kapelicu je u drugoj polovici 19.stoljeća podigao Jure Nikolac, radi poroda.

U sakralnoj arhitekturi i gradnji omalene kapelice najčešće su mjesto u kojima se nalaze umetnuti slika, ili kipovi svetaca na čašćenje i molitvu prigodom ispunjenog zavjeta ili zahvale za učinjena dobra.

U župi Plina nalazimo iznimno vrijedne prikaze Gospe upravo u jednom manje poznatom izričaju, a to su kiparski prikazi Gospe u materijalu kvadratnog oblika načinjeni od kamena.

Na dnu samog reljefa uklesana su slova B M V D S. Fra Karlo Jurišić, koji je sustavno istraživo kapelice na području bivše makarske biskupije, navedeni natpis preveo je sa „BEATA MARIA VERGINE DELLA SALUTE“, što će reći GOSPA OD ZDRAVLJA.

Tekst i foto: Župa Baćina i Plina – Stablina