Kultura

Zahtjev za tematskom sjednicom GV po pitanju termoelektrane

Udruga Skanj

Od Udruge građana Škanj dobili smo dopis koji je poslan svim gradskim vijećnicima na uvid, a isti prenosimo u cijelosti:

Poštovani,

Događaji kao što su izgradnja TS u Pločama na neprihvaćenoj mikrolokaciji od strane građana i inicijativa firmi Luka Ploče d.d. i Luka Ploče Energija d.o.o. da sagrade TE na ugljen u Pločama, potakla je udruživanje građana u udrugu naziva „ŠKANJ“.


Mi iz ŠKANJ-a imamo cilj spriječiti realizaciju ideje o TE na ugljen kao iznimno štetnog projekta i aktivno doprinositi stvaranju i održavanju povoljnog ambijenta za svekoliki društveno ekonomski razvoj na području grada Ploča:

– u skladu sa najsuvremenijim društvenim, tehnološkim i ekološkim normama,
– u interaktivnoj  suradnji sa susjednim i funkcionalno gravitirajućim lokalnim zajednicama i
– u suglasju sa dominantno tradicijskom i zapadnoeuropskom kulturom življenja

kao neizbježnim sastavnicama razvoja modernog grada.

Uvjerenja smo da je spriječavanje realizacije ideje o TE na ugljen u Pločama:

– imperativ trenutka u kojem se nalazimo i
– volja izrazite većine stanovništva našega Grada.

Bez obzira što se firme Luka Ploče d.d. i Luka Ploče Energija d.o.o., kao inicijatori ideje o TE na ugljen, nisu obratili formalnim zahtjevom ni prema Lučkoj upravi Ploče kao niti prema tijelima našega Grada i Županije, iste poduzimaju značajne aktivnosti u smislu stvaranja uvjeta za realizaciju svoje ideje o TE na ugljen.

Iako svjesni zakonskih i inih ograničenja Gradskog vijeća, u smislu konačnog odlučivanja po ovom pitanju, smatramo da bi nedvosmislena odluka Gradskog vijeća o odbacivanju svake mogućnosti realizacije TE na ugljen u Pločama bila iznimno velik doprinos konačnom odbacivanju realizacije TE.

Spomenuti doprinos vidimo u jasnoj političkoj poruci građanima da se uvažava njihovo mišljenje, kao i jasnoj poruci protagonistima TE da svoje poslovne potencijale usmjere prema društveno prihvatljivim projektima.

Nedvosmislena odluka našeg Gradskog vijeća o odbacivanju svake mogućnosti realizacije TE na ugljen u Pločama potpomogla bi  donošenju istoznačne odluke i od strane Županijske skupštine kojoj smo se obratili sa istom zamolbom kao i Vama.

Tijelima Županije smo se obratili jer znamo da gradnju termoelektrane, do donošenja Državnog prostornog plana, određuje županijski prostorni plan, a također i zato, jer je predložena odluka u skladu sa istaknutom vizijom Strategije razvoja DNŽ, što ide u prilog njenom donošenju.


Dakle, ukoliko se donese predložena odluka na razini Grada, a potom i Županije, Državna razina planiranja nema niti jedan razlog da ide u koliziju tom i takvom suglasju. Pogotovo, imajući u vidu da ideja o TE na ugljen u Pločama nema nikakvo uporište u javnom, već predstavlja isključivo privatni interes. Suprotno, u slučaju nedonošenja predložene odluke na gradskoj i županijskoj razini, šaljemo poruku da smo kao lokalna zajednica nezainteresirani, što otvara vrata, rekao bih, poziva lobiste termoelektrane da doprinesu donošenju konačne odluke u njihovu korist.

Ovim putem ističemo, da je člankom 18. Zakona o lokalnoj i područnoj samoupravi, propisano da, gradovi u svom samoupravnom djelokrugu obavljaju poslove lokalnog značenja kojim neposredno ostvaruju potrebe građana kao što su; prostorno i urbanističko planiranje, zaštitu i unapređenje prirodnog okoliša, iz čega je vidljivo da postoji interes i obaveza gradskog vijeća da o temi TE na ugljen rasprava na sjednici Gradskog vijeća, u posebnoj točki, te da o istomu donese svoj službeni stav.

Radi navedenog, udruga građana ŠKANJ Ploče, u skladu sa odredbama Zakona o lokalnoj i područnoj samoupravi, traži od Gradskog vijeća da na sljedećoj sjednici Gradskog vijeća, u posebnoj točki dnevnog reda, konstruktivno i sadržajno raspravlja o svim pitanjima vezanim za TE na ugljen u Pločama, nakon čega će donijeti svoj službeni i obrazloženi stav o tome.

Ujedno predlažemo članovima Gradskog vijeća da, u smislu čl. 34.a. najmanje 6 vijećnika Gradskog vijeća, uz obrazloženje, zatraži održavanje sjednice Gradskog vijeća sa temom utjecaja TE na ugljen na građane grada Ploča, nakon čega će uslijediti donošenje službenog i obrazloženog stava Gradskog vijeća o temi TE na ugljen u Pločama. Također, predlažemo da Gradsko vijeće, u smislu čl. 88. Statuta Grada Ploča, na prijedlog najmanje 6 vijećnika Gradskog vijeća, zatraži od svih mjesnih odbora da izjave svoje mišljenje o TE na ugljen na području Ploča.

Poštovani gradonačelniče i članovi gradskog vijeća, svi možemo posvjedočiti da je gradonačelnik, na prijedlog privatnog društva LUKA PLOČE ENERGIJA d.o.o., na sjednici GV u ožujku ove godine, inicirao donošenje Zaključka o pokretanju postupka ciljanih izmjena i dopuna Prostornog plana Dubrovačko-neretvanske županije, a sve kako bi pokrenula procedura izgradnje TE na ugljen u Pločama.

U cilju zaštite javnog interesa, a temeljem istih kriterija koje ste primijenili prema privatnom društvu LUKA PLOČE ENERGIJA d.o.o., zahtijevamo da u sljedeću sjednici GV unesete točku dnevnog reda – rasprava o posljedicama izgradnje TE na ugljen u Pločama. Također zahtijevamo da nakon provedene rasprave donesete zaključak u kojem se jasno izražava stav GV o prihvatljivosti ili neprihvatljivosti takvog objekta na području našeg grada. Podsjećamo Vas, da su se i prethodne vlasti Grada Ploča suočavale sa ovim problemom te da su sve jednoglasno odbile inicijativu o gradnju TE na ugljen na području Grada Ploča.

Vjerujemo da razumijete iznimnu zabrinutost građanstva po ovom pitanju kao i opravdanost što žurnijeg donošenja predložene odluke bez obzira na sva objektivna i subjektivna ograničenja.

Primite srdačne pozdrave od nas iz Škanja!!!

Predsjednik
Vlaho Orepić