Kultura

TRAŽI SE Učitelj/ica povijesti

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12 i 94/13) i Nacionalnog plana za poticanje zapošljavanja, Osnovna škola “Vladimir Nazor”, Ploče, raspisuje NATJEČAJ ZA UČITELJA/ICU POVIJESTI

– stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa-
– 1 izvršitelj, određeno puno radno vrijeme

Kandidati/kinje koji ispunjavaju tražene uvjete dužni su uz prijavu dostaviti:
– kratki životopis,
– presliku diplome
– preslika domovnice,
– potvrdu o nekažnjavanju.


Prijave se podnose u roku osam dana od dana objave natječaja na adresu: Osnovna škola “Vladimir Nazor”, 20340 Ploče, Tina Ujevića 3, s naznakom „natječaj za učitelj/ica povijesti“.
Nepotpune i nepravodobno dostavljene prijave neće se razmatrati.
Natječaj je objavljen 16.12.2014. godine na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči škole.

Tekst natječaja

Tekst: www.huffingtonpost.com